Co z przyszłością rynków hurtowych? – debata w MRiRW

Co z przyszłością rynków hurtowych? – debata w MRiRW

Zorganizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja nt. przyszłości rynków hurtowych umożliwiła wymianę informacji oraz doświadczeń, które pozwolą przygotować się do podjęcia przez zarząd rolno-spożywczych rynków hurtowych, a także administrację rządową stosowanych działań mających na celu wzmocnienie pozycji rynków. Minister zapewnił o gotowości powołania odpowiednich zespołów roboczych, a także o otwartości resortu rolnictwa na zgłaszanie propozycji oraz sugestii.

Na globalnym rynku handlu towarami rolno-spożywczymi potrzebne są polskie podmioty, które będą oferować rolnikom godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze. Będą to swego rodzaju pośrednicy między rolnikiem a konsumentem. Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwolą wyeliminować sytuacje, gdzie rolnik otrzymuje 30 gr za kilogram ziemniaka, a w hipermarkecie taki ziemniak jest sprzedawany po 2 zł i 20 gr – mówił minister Krzysztof Jurgiel.

Według ministra Krzysztofa Jurgiela rynki hurtowe, to rynki, które będą umożliwiały sprzedaż detaliczną i sprzedaż bezpośrednią. Minister podkreślił, że jest to kolejny obszar, w którym resort rolnictwa przygotowuje program rozwoju.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że hurtowe rynki rolno-spożywcze zostały utworzone w latach 1995-97 w ramach rządowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych przez agencje rządowe, Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodów, samorządy lokalne, producentów rolnych oraz kupców. Utworzenie spółek rolno-spożywczych rynków hurtowych miało na celu m.in. stworzenie  sprawnych struktur w hurtowym obrocie rolno-spożywczych w warunkach gospodarki rynkowej. Niezależnie od rolno-spożywczych rynków hurtowych powstałych w ramach programów rządowych, podobną działalność prowadzi kilkanaście podmiotów z udziałem kapitału prywatnego oraz samorządowego.

Aktualnie rola rynków hurtowych musi zostać na nowo przeanalizowana, a także muszą zostać podjęte działania, które co najmniej spowodują, że będą one konkurencyjne w stosunku do sieci wielkopowierzchniowych.

Zależy nam na tym, aby to były polskie podmioty, które podejmą współpracę z rolnictwem z producentami rolnymi w zakresie możliwości sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Pełnić też będą rolę edukacyjną, informacyjną, szkoleniowo-doradczą – mówił Krzysztof Jurgiel.

Jak podkreślił prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora oczekiwania rolników co do rynków hurtowych były nieco inne. Oczekiwano, że rynek hurtowy będzie odbierał od rolnika towar i sam sprzedawał. Aktualnie rynek hurtowy udostępnia sprzedającym  jedynie miejsce dla handlu. Nie zrealizowały się również oczekiwania co do eksportu. Rynki nie dysponują specjalnymi magazynami, w których mogłyby gromadzić produkty od małych gospodarstw i sprzedawać je zagranicę. Jak podkreślił Prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych istnienie rynku "jest idealnym rozwiązaniem dla małych rolników", podobnie jak lokalnych ryneczków. Rolnik, który ma dobre produkty, bez trudu je tam sprzedaje.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 rynków hurtowych. Większościowy udział Skarbu Państwa występuje w 8 podmiotach a w pozostałych sześciu Skarb Państwa ma mniejszościowe udziały. Występuje również kilka rynków prywatnych. Największym rynkiem hurtowym jest Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze koło Warszawy.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polska Agencja Prasowa

O autorze

Redakcja

Redakcja

Portal www.ogrodnictwo.expert tworzymy z myślą o producentach z sektora rolniczego. Adresujemy go w szczególności do osób związanych zawodowo z produkcją ogrodniczą, które chcą być na bieżąco z aktualnymi informacjami z branży lub poszukują wskazówek dotyczących prowadzenia gospodarstwa. Tematyka serwisu jest poświęcona uprawom sadowniczym, warzywniczym, a także szeroko pojętym zagadnieniom prawnym i ekonomicznym dotyczących sektora ogrodniczego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...