Czarne scenariusze na rynku porzeczki czarnej

Czarne scenariusze na rynku porzeczki czarnej

Sytuacja na rynku porzeczek czarnych jest trudna. Ceny skupu są niskie i występują lokalnie problemy ze zbytem owoców.

Najniższe ceny skupu oferują pośrednicy, którzy płacą za porzeczkę czarną do tłocznia od 0,20 do 0,35 zł/kg. Takie ceny są dalekie od oczekiwań producentów. Obowiązujące stawki nie pokrywają nawet części kosztów produkcji, nie mówcą już o opłacalności. To kolejny trudny rok dla rolników uprawiających te owoce. Dodatkowo część zakładów przetwórczych wstrzymała skup porzeczek czarnych, argumentując to dużymi zapasami bądź przeciążeniem zakładów. Faktem jest, że podaż owoców, zwłaszcza do mrożenia jest duża. Przedstawiciele wielu zakładów twierdzą, że ich linie produkcyjne nie są w stanie przyjąć tak dużej ilości owoców jaka występuje obecnie na rynku.

Nieco więcej za porzeczki czarne do mrożenia, można otrzymać bezpośrednio w zakładach przetwórczych. Jednak i tam, ceny (loco zakład) nie przekraczają 0,60 zł/kg.   

Nastroje na rynku są bardzo złe. Przetwórcy twierdzą, że nie mają rynku zbytu na tegoroczne plony, a producenci podejrzewają zmowy cenowe. Zgoda panuje jedynie co to tego, że rynek trzeba w jakiś sposób uregulować.

Porzeczki czerwone (1,70-2,45 zł/kg)

Ceny porzeczek czerwonych do mrożenia, zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB, spadały w zakładach przetwórczych w ciągu tygodnia z 3,00 zł/kg do przeciętnie 2,25 zł/kg. 

Blisko 25% procentowy spadek średnich cen skupu, jest zdaniem zakładów przetwórczych podyktowany dużą podażą owoców oraz małym zainteresowaniem odbiorców. Rolnicy twierdzą natomiast, że przedsiębiorstwa skupujące owoce celowo wykorzystują swoja silniejszą pozycję rynkową

Fakty są takie, że obecnie za owoce do mrożenia w największych zagłębiach produkcyjnych, rolnicy otrzymują ceny zaczynające się od 1,70 zł/kg. Maksymalne stawki za jakie można obecnie sprzedać porzeczki do mrożenia wynoszą obecnie 2,45 zł/kg (loco zakład).

Tymczasem część zakładów już zakończyła skup porzeczek do tłoczenia, co również miało negatywny wpływ wysokość oferowanych producentom stawek.

 

O autorze

Paweł Kraciński

Paweł Kraciński

Pracownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Ekspert z zakresu rynku owoców i warzyw. Odpowiada za monitoring cen i bieżącej sytuacji rynkowej. Prowadzi również badania z zakresu wymiany międzynarodowej owocami i warzywami.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...