Czy opłaca się serwisować ciągniki?

Czy opłaca się serwisować ciągniki?

Serwisowanie ma na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości maszyn mimo naturalnych procesów zużycia i oddziaływania czynników otoczenia. Użytkownicy  ciągników  rolniczych  korzystający  z  usług  serwisowych  mają  świadomość znaczenia obsługi technicznej. Większość dąży do wykonywania jej planowo, chociaż koszty i czas trwania przeglądów takich maszyn pokazują, że są one uzależnione od wielu czynników.

Potrzeba serwisowania

Świadczenie usług serwisowych jest znacznie trudniejsze od sprzedaży maszyn, co potwierdzają producenci i serwisanci. W przypadku ciągników użytkowanych w rolnictwie sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Nierównomierne wykorzystanie maszyn w roku powoduje spiętrzenia zapotrzebowania na obsługę serwisową w niektórych okresach, głównie po i przed terminem najistotniejszych prac polowych.

Serwis techniczny jest ważnym obszarem eksploatacji zwłaszcza nowych ciągników, kupionych w okresie ok. 10–15 ostatnich lat. Są one maszynami bardziej złożonymi od swoich poprzedników, składającymi się w wielu podzespołów, do których dostęp jest nierzadko utrudniony. Wszyscy serwisanci podkreślają jednak terminowość pojawiania się z ciągnikiem w serwisie. Ma ona na celu przeciwdziałanie procesom starzenia i zużycia. Nieprawidłowa  obsługa  ciągników  rolniczych, jej całkowity brak lub zastępowanie przeznaczonych do tego celu płynów eksploatacyjnych, olejów i filtrów innymi  doprowadzą do uszkodzenia awaryjnego.

Czego nie należy robić

Znane są przypadki, gdy użytkownicy ciągników przedłużają okres eksploatacji maszyny bez wymaganego przeglądu. Drugą tendencją jest skłonność do poszukiwania tańszych zamienników  oryginalnych  materiałów  eksploatacyjnych. Szacunkowo nawet do 85% różnego rodzaju uszkodzeń w ciągnikach powstaje jako następstwo zużycia części, któremu można było przeciwdziałać, poprawnie i terminowo realizując serwisowanie.

Koszty serwisowania

Najbardziej interesującą kwestią jest jednak cena serwisu. Na wartość tych kosztów wpływają  nie tylko marka, model oraz podstawowe i dodatkowe wyposażenie ciągnika. W zależności od producenta i rodzaju punktu serwisowego (autoryzowany lub nie) zróżnicowane są koszty samej obsługi. Praktyka eksploatacyjna i wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanych serwisantów wskazują, że w całym okresie użytkowania na wydatki związane z serwisem można przeznaczyć nawet równowartość ceny ciągnika w momencie jego zakupu. Przykładowo na serwis ciągnika o mocy 200 KM w okresie 2000 godzin pracy, czyli ok. dwóch lat użytkowania, należy przeznaczyć średnio ok. 10 tys. zł. 6 tys. z tej sumy pochłoną oleje eksploatacyjne, pozostałe  4 tys. to koszty filtrów, smaru i obsługi technicznej. Podana wartość jest wartością uśrednioną, uzależnioną głównie od marki i modelu ciągnika, pojemności układów i częstości wykonywania poszczególnych wymian.  

Ciągniki są główną jednostką maszynową w gospodarstwach, a ich unieruchomienie z powodu awarii będzie skutkowało opóźnieniem pozostałych prac wykonywanych przy ich udziale. Współczesne wielkotowarowe i wielkoobszarowe gospodarstwa są świadome tych powiązań. W związku z tym użytkownicy pojazdów rolniczych zdają sobie sprawę z konieczności ich serwisowania, zwłaszcza jeżeli posiadają np. nowy ciągnik o skomplikowanej budowie. Koszty naprawy będą w takim przypadku niewątpliwie większe niż planowo wykonany serwis techniczny.                                                                                 

Kategorie: Aktualności, Pozostałe

O autorze

Tatiana Buchwald

Tatiana Buchwald

Doktor nauk rolniczych. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autorka prac naukowych i popularno-naukowych z dyscypliny inżynierii rolniczej. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół procesów eksploatacji maszyn użytkowanych w rolnictwie.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...