Handlowcy narzekają na mniejsze wysyłki zagraniczne jabłek

Handlowcy narzekają na mniejsze wysyłki zagraniczne jabłek

Przeciętne ceny jabłek deserowych z chłodni KA/ULO wyniosły w tym tygodniu 1,84 zł/kg i były o 2% wyższe w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To już kolejny tydzień wzrostów cen mimo że, handlowcy narzekają na mniejsze wysyłki zagraniczne.

  • jabłka deserowe (1,30 – 2,30 zł/kg)
  • jabłka przemysłowe (0,50 – 1,10 zł/kg)

Koniunkturę rynkową podtrzymują zamówienia wewnętrze, głównie z sieci handlowych, które są najważniejszym kanałem sprzedaży jabłek deserowych. Obecne ceny i warunki współpracy z sieciami handlowymi, zdaniem wielu przedsiębiorców, są lepsze niż w poprzednich sezonach. Jest to zasługa mniejszych zbiorów (podaży), która powstrzymuje czasami zbyt duże wymagania jakościowe detalistów. W latach wyższych plonów tak handlowy jak i sadownicy bardziej narzekaj na warunki współpracy narzucane przez detalistów. Dostawy do sieci obarczone są mniejszym ryzykiem, choć za pieniędzmi za dostarczone owoce, trzeba niekiedy (zbyt) długo czekać. Ceny standardowych odmian jabłek  tj. Szampion, Jonagored, Ligol, Idared, Gloster w kalibrze 70+, wahają się od 1,40 do 2,00 zł/kg. Najdroższe są jabłka odmiany Szampion (1,70-2,0 zł/kg), która jest szczególnie popularna w tym sezonie. W dalszej kolejności pod względem wysokości oferowanych cen znajdują się odmiany Jonagored i Ligol, za które sadownicy mogą otrzymać od 1,60 do 1,90 zł/kg. Niewiele tańsza jest odmiana Idared (1,50-1,80 zł/kg), choć głównym jej przeznaczanie jest eksport. Tradycyjnie najtańszy jest Gloster (1,40-1,65 zł/kg). Popyt na jabłka odmiany Idared i Gloster jest w kraju mniejszy, ale za to większy za granicą. Za owoce standardowych odmian w mniejszym kalibrze sadownicy otrzymują od 1,30 do 1,60 zł/kg. Najdroższe są odmiany tj. Gala Royal, Red Delicious czy Golden Delicious. Ich ceny w jakości eksportowej (extra) wynoszą od 1,70 do 2,30 zł/kg.

Nadal główną rolę w eksporcie odgrywa handel z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, który jednak w ostatnich tygodniach stracił na znaczeniu. Niepokoi to eksporterów, ale jak na razie nie przekłada się to na obniżki cenników za jabłka, gdyż mniejszy eksport rekompensują obroty na rynku krajowym. Cześć sadowników nadal wstrzymuje się ze sprzedażą jabłek, co wpływa na wzrosty oferowanych stawek. Największe problemy w imporcie z Polski napotykają kupcy z Białorusi. Znacznie sprawniej odbywa się handel z krajami Unii Europejskiej (UE). W eksporcie do krajów UE, nie ma przeszkód formalnych. Są za to przekonania klientów, które niejednokrotnie też są poważną barierą. Nabywcą z tzw. Nowej Unii (m.in. Rumunia, Węgry, Słowacja, itd.), odpowiadają polskie jabłka, a szczególnie najtańsze odmiany tj. Idared czy Gloster. Inna sytuacja jest w eksporcie do krajów Starej Unii, gdzie liczy się wyższa jakość i marka. Obecny sezon jest jednak wyjątkowy, gdyż w opinii eksporterów coraz więcej sprzedajemy jabłek do krajów Europy Zachodniej. Rodzi się pytanie czy tak też będzie w kolejnych sezonach. Eksport na dalekie rynki ma w trwającym sezonie małe znaczenie. Większe wysyłki zdaniem eksporterów odbywają się do jedynie do Egiptu oraz innych krajów arabskich, gdzie jest zapotrzebowanie na jabłka czerwonych odmian (np. Red Jonaprince). Marginalne znacznie mają wysyłki do Azji Południowo-Wschodniej. Niewielkie partie jabłek trafiają do Indii czy Indonezji, jednak to margines polskiego eksportu. Na dalekich rynkach najbardziej pożądane są słodkie odmiany (Gala Royal czy Red Delicous), które w dobrej cenie można sprzedać na rynku europejskim, gdzie ryzyko handlowe jest znacznie mniejsze. To dlatego niewielki eksport do na Daleki Wschód, realizują jedynie firmy chcące podtrzymać nawiązane wcześniej relacje handlowe.

Jabłka przemysłowe można sprzedać w cenach od 0,60 do 0,90 zł/kg. Mniej otrzymają tylko posiadacze bardzo niskiej jakości surowca, a więcej sadownicy sprzedający jabłka do innych niż sok zastosowań. Obroty jabłkami przemysłowymi są małe. Główną masę towarową stanowią odpady z sortowni, za które sadownicy najczęściej otrzymują od 0,60 do 0,80 zł/kg.  

Ceny skupu oferowane producentom za owoce deserowe [zł/kg]


   2018 r. 2017 r. 2016 r.
20 III 13 III Dynamika 21 III Dynamika 22  III Dynamika
zł/kg zł/kg zł/kg
Jabłka kaliber 1,84 1,72 107 1,03 56 0,84 46
  Cortland 65+ 0,65 0,70
  Cortland 70+ 1,69 1,65 102 0,78 46 0,86 51
  Cortland 75+ 0,89
  Gala Must 60+ 1,22
  Gala Must 65+ 1,89 1,88 101 1,40 74 1,29 68
  Gala Must 70+ 2,12 2,07 102 1,50 1,33 63
  Gala Royal 65+ 1,90 1,80 106
  Gala Royal 70+ 2,25 2,20 102
  Gloster 65+ 1,38 1,38 100 0,90 65 0,75 54
  Gloster 70+ 1,53 1,52 101 0,99 65 0,87 57
  Golden Delicious 65+ 1,76 1,75 101 1,15 65 1,21 69
  Golden Delicious 70+ 1,98 1,96 101 1,34 68 1,30 66
  Idared 65+ 1,37 1,35 101 0,81 59 0,75 55
  Idared 70+ 1,65 1,62 102 1,00 61 0,82 50
  Jonagold 65+ 1,31 1,30 101 0,68 52 0,65 50
  Jonagold 70+ 1,68 1,67 101 0,72 43 0,92 55
  Jonagold 75+ 1,73 1,72 101 0,94 54 0,89 51
  Jonagored 65+ 1,36 1,35 101 0,65 48 0,63 46
  Jonagored 70+ 1,85 1,80 103 0,74 40 0,87 47
  Jonagored 75+ 1,78 1,76 101 0,93 52 0,89 50
  Jonagored 90+ 0,63
  Ligol 70+ 1,83 1,81 101 0,95 52 0,85 46
  Ligol 75+ 1,87 1,81 103 1,10 59 0,88 47
  Ligol 90+ 0,63
  Mutsu 70+ 1,67 1,63 102 0,97 58 1,05 63
  Mutsu 75+ 1,76 1,70 104 1,13 64 1,10 63
  Red Jonprince 70+ 1,93 1,92 101 1,33 69 1,28
  Szampion 65+ 1,39 1,36 102 0,69 50 0,42 30
  Szampion 70+ 1,98 1,95 102 1,01 51 0,93 47

 

Źródło: na podstawie notowań ZEO IERiGŻ-PIB z frim eksportujących i spółdzielni ogrodniczych

O autorze

Paweł Kraciński

Paweł Kraciński

Pracownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Ekspert z zakresu rynku owoców i warzyw. Odpowiada za monitoring cen i bieżącej sytuacji rynkowej. Prowadzi również badania z zakresu wymiany międzynarodowej owocami i warzywami.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...