Jakie są wynagrodzenia pracowników najemnych w ogrodnictwie?

Jakie są wynagrodzenia pracowników najemnych w ogrodnictwie?

Charakterystyczną cechą ogrodnictwa jest duża towarowość, jak również sezonowość zapotrzebowania na pracę, gdyż większość upraw ogrodniczych wymaga dużych nakładów pracy rąk ludzkich. Niedobory siły roboczej w ogrodnictwie występują głównie w okresie prac polowych i zbiorów płodów rolnych, czyli od początku kwietnia do połowy lipca oraz na jesieni. Brak rąk do pracy wynika z braku możliwości zmechanizowania niektórych prac, głównie zbiorów owoców.

W ogrodnictwie występuje bardzo silne zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników najemnych oraz ich dochodów. Przyczyny takiego zróżnicowania tkwią w wielu różnych źródłach m. in. w zróżnicowanych kosztach produkcji, strukturze obszarowej gospodarstw, polityce rolnej, poziomie rozwoju kraju, strukturze zatrudnienia.

W wybranych krajach UE w gospodarstwach ogrodniczych można zauważyć znaczące różnice w wynagrodzeniu pracy najemnej na 1 godzinę. W gospodarstwach ogrodniczych we wszystkich wybranych państwach- Francji, Holandii, Niemczech, Polsce i Włoszech odnotowano wzrost kosztów pracy najemnej na 1 godzinę.

Największy wzrost kosztów pracy był w gospodarstwach polskich (ponad 2-krotny), następnie w gospodarstwach francuskich (18,8%), włoskich (17,2%). W gospodarstwach holenderskich odnotowano wzrost kosztów pracy najemnej o 8,1%, natomiast w gospodarstwach niemieckich ten wzrost był niewielki i wyniósł zaledwie 1,5%.

Największe wynagrodzenie za godzinę pracy najemnej zaobserwowano w gospodarstwach holenderskich (średnio ok. 14,7 euro/h) oraz francuskich (średnio 12,3 euro/h). Pomimo dwukrotnego w badanym okresie wzrostu wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach polskich to wynagrodzenie to nadal było najniższym pośród wybranych państw i wynosiło średnio ok. 1,9 euro/h.

W związku z tym nadal polskie gospodarstwa ogrodnicze charakteryzowały się spośród wybranych państw najniższym wynagrodzeniem pracy najemnej. Jednak brak wystarczającej liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy wywołuje coraz silniejszą presję na wzrost płac w tym sektorze.

Opracowanie własne na podstawie FADN

O autorze

Lidia Gunerka

Lidia Gunerka

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...