Kary dla rolników za wypalanie traw

Kary dla rolników za wypalanie traw

 Za wypalanie traw można trafić do więzienia, nawet na 10 lat- informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W myśl ustawy o ochronie przyrody i o lasach zakazuje się wypalania traw na łąkach, pozostałościach roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary. Za wypalanie traw kodeks wykroczeń przewiduje nawet 5 tys. zł grzywny. Zdecydowanie wyższa karę poniesie osoba, która w momencie podpalenia traw, spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych ludzi albo mienia. Kodeks karny w tym przypadku przewiduje karę więzienia od 1 do 10 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli  stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 – 2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o 3 proc.  To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli  rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz  pomoc na zalesianie gruntów rolnych.  ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może taką karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez Agencję sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy, może zostać zmniejszona do 1 proc., jak i  zwiększona do 5 proc. należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowitej kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20 proc. , a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok- podaje ARiMR.

Jak podaje ARiMR konsekwencją wypalania traw jest:

  • obniżenie wartość plonów o 5% – 8% oraz pogorszenie składu botanicznego siana,
  • zniszczenie warstwy próchnicy, a razem z nią mikroorganizmów niezbędny do utrzymywania równowagi biologicznej życia

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kategorie: Aktualności

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...