Maleje eksport jabłek w UE

Maleje eksport jabłek w UE

Z danych Eurostatu wynika, że unijny eksport jabłek od lipca do października 2017 r., wskutek spadku zbiorów, zmniejszył się o 31% w porównaniu do roku ubiegłego informuje Mariusz Dziwulski ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego banku PKO BP

Eksport z Polski do krajów trzecich zmalał w analogicznym okresie o 42% w odniesieniu do poprzedniego roku, co oznaczało największy spadek wśród czołowych eksporterów tych owoców. Eksport z Włoch zmniejszył się o 38% r/r a z Francji o 13% r/r – dodaje ekspert.

Zdaniem Dziwulskiego dotychczasowe zmiany w eksporcie sugerują znaczny spadek sprzedaży zagranicznej jabłek z UE w całym sez. 2017/18. Wg prognoz USDA ten sezon zamknie się wolumenem ok. 1 mln t (-33% w porównianiu do minionego roku). Czynnikiem ograniczającym eksport będzie większe zapotrzebowanie na rynku wewnętrznym, a także wysokie ceny jabłek, które ograniczyć mogą popyt na rynkach wschodnich. Wskazuje na to unijny eksport jabłek na Białoruś, który od lipca do października 2017 r. zmniejszył się o 46% w odniesieniu do roku ubiegłego, z czego sprzedaż z Polski do tego kraju zmalała o 50% r/r.

Handel hamować może również wysoka podaż jabłek poza UE. Co prawda, wg USDA światowa produkcja jabłek w sez. 2017/18 zmniejszy się o 3,2% w porównaniu do roku 2016, ale w krajach poza UE wzrośnie nieznacznie bo o 0,03% r/r, głównie w wyniku wzrostu produkcji w Chinach (+1,4% r/r). Chiny pozostaną jednocześnie największym eksporterem jabłek na świecie w sez. 2017/18 mimo spadku eksportu o 13% r/r do 1,2 mln t wskutek embarga na sprzedaż chińskich jabłek do Indii. Zablokowanie rynku indyjskiego dla Chin oznaczać może większy eksport chińskich jabłek do Rosji, co pośrednio przełoży się także na słabszy popyt na jabłka z Polski -dodaje analityk.

O autorze

Bank PKO BP

Bank PKO BP

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...