Międzynarodowa Konferencja Szkółkarstwo-Perspektywy Rozwoju

Międzynarodowa Konferencja Szkółkarstwo-Perspektywy Rozwoju

25-lecie Związku Szkółkarzy Polskich

W ubiegłym tygodniu, w dniach 29-30 listopada, w Hotelu Novotel w Warszawie, odbyła się międzynarodowa konferencja p.t. „Szkółkarstwo-Perspektywy Rozwoju”, która została zorganizowana z okazji obchodów 25-lecia Związku Szkółkarzy Polskich. Podczas konferencji poruszono istotne aspekty dotyczące kierunków zmian produkcji szkółkarskiej, oraz wiele aspektów technologicznych. Konferencja była okazją do spotkania się wielu środowisk działających na rzecz polskiego szkółkarstwa. Wśród przybyłych gości zarówno z kraju jak i z zagranicy (m.in Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii), można było spotkać członków Polskiego Związku Szkółkarzy Polskich oraz pozostałych producentów szkółkarskich, pracowników oświaty i nauki, dostawców zaopatrujących producentów w środki do produkcji, a także przedstawicieli branżowych mediów. Podczas konferencji wiele uwagi poświecono technologicznym aspektom produkcji szkółkarskiej. Prelegenci przedstawili referaty dotyczące polskich odmian drzew i krzewów ozdobnych, kierunków współczesnej hodowli nowych odmian. Stosunkowo dużo uwagi poświecono ochronie szkółek przed patogenami i szkodnikami. Przedstawiono nowe patogeny roślin ozdobnych na przykładzie szkółek niemieckich, problemy i zagrożenia w ochronie szkółek przed szkodnikami, a także zastosowanie herbicydów w szkółkach roślin ozdobnych.

„Polskie Szkółkarstwo wczoraj, dziś i jutro”

Dr inż. Szczepan Marczyński wygłosił referat pt. „Polskie Szkółkarstwo wczoraj, dziś i jutro”, w którym przedstawił rozwój tej branży począwszy od powstania pierwszych towarowych szkółek na ziemiach polskich w XIX w. aż po dzień dzisiejszy. Dodatkowo zarysował perspektywy rozwoju szkółkarstwa w najbliższej przyszłości. Zostały przy tej okazji przedstawione wyniki badań Adama Marosza, wg których w ostatnich latach funkcjonowało 3229 gospodarstw szkółkarskich o łącznej powierzchni 6887 ha, zaś wartość rocznej sprzedaży materiału szkółkarskiego kształtowała się na poziomie 1 105 mln zł. Wskazano również, że największe szanse na dalszy rozwój mają średnie i duże szkółki , stawiające na nowoczesność.

Podczas tegorocznego spotkania również dużo uwagi poświecono aspektom prawnym i marketingowym. Na uwagę zasługują referaty dotyczące licencjonowania odmian w dwóch perspektywach tj. szkółkarza oraz hodowcy, a także referat dotyczący narzędzi prawnych stosownych w ochronie zarejestrowanych odmian. Obecnie w Unii Europejskiej istnieją trzy powszechnie stosowane formy ochrony własności intelektualnej obejmujące prawną ochronę roślin tj. prawo do odmian roślin PVR (Plant Variety Rights), znaki towarowe oraz prawa autorskie. Aby uzyskać prawo do odmiany PVR, nowa odmian musi spełniać wybrane kryteria techniczne i handlowe. Zaprezentowane zostały również przykłady organizacji sprzedaży roślin przez Internet oraz dotyczące najlepszych praktycznych rozwiązań w marketingu roślin, na przykładzie Wlk. Brytanii. Jak podkreślił Neville Stein na poziomie indywidualnego gospodarstwa od strony marketingowej, najważniejsze jest sprawdzenie czy produkowane są w nim odpowiednie rośliny. W tym celu producenci mogą używać narzędzi, służących do zarządzania, jak np. określenie cyklu życia produktu PLC stages (Product Life Cycle stages). W ramach konferencji ukazała się publikacja (o tym samym tytule) zawierająca powyższe referaty wygłoszone przez prelegentów. Może ona być cennym źródłem dla osób pragnących poszerzyć specjalistyczną wiedzę szkółkarską.

 

Kategorie: Aktualności

O autorze

Dawid Olewnicki

Dawid Olewnicki

Absolwent i pracownik Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie. Zainteresowania badawcze: makro- i mikroekonomicznej problematyce odnoszącej się do sektora ogrodniczego. Od szeregu lat dużo uwagi poświęca zagadnieniom dotyczącym produkcji ogrodniczej, w tym nowym gatunkom i odmianom wchodzącym na rynek. Autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących problematyki sektora ogrodniczego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...