Mrożone owoce – mniejsza produkcja i eksport

Mrożone owoce – mniejsza produkcja i eksport

Produkcja mrożonych owoców w okresie od czerwca 2017 r. do stycznia 2018 r. w przedsiębiorstwach dużych w kraju zmalała o 22% w porównaniu do roku ubiegłego (do 273 tys. t). Spadek miał wpływ na zmniejszenie wolumenu sprzedaży zagranicznej tych produktów z Polski (udział eksportu w krajowej produkcji wynosi ponad 80%). Wg Eurostatu od lipca do listopada 2017 r. wyniosła ona 149 tys. t (-7,0% r/r). Wzrost cen mrożonych owoców był jednak silniejszy, co pozwoliło na zwiększenie wartości eksportu z Polski (+8,2% r/r) – informuje Mariusz Dziwulski ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego banku PKO BP.

Do wzrostu wartości eksportu mrożonych owoców ogółem przyczyniła się większa sprzedaż truskawek, zarówno pod względem wolumenu (+7,3% r/r) jak i wartości (+46,6% r/r). Mimo wskazywanego spadku zbiorów truskawek (-10% wg GUS), ilość owoców, która trafiła do mrożenia nie zmieniła się istotnie czego przyczyną był spadek eksportu i spożycia truskawek świeżych. Potwierdza to odnotowany przez GUS wzrost produkcji mrożonek owocowych w przedsiębiorstwach dużych w czerwcu 2017 r. (+9% r/r). IERiGŻ-PIB szacuje natomiast, że produkcja mrożonych truskawek w sez. 2017/18 mogła ukształtować się na poziomie 135 tys. t – zbliżonym do sez. 2016/17 – dodoaje ekspert

Popyt na truskawki do mrożenia był wysoki wskutek spodziewanego deficytu innych owoców miękkich do przetwórstwa na rynku krajowym i niskiego poziomu zapasów na początku sez. 2017/18, co mogło skutkować zwiększeniem skupu tych owoców.

Według M. Dziwulskiego znacząco zmniejszył się eksport mrożonych wiśni (-39% r/r w VII-XI 2017 r.) z uwagi na znaczącą obniżkę ich produkcji. W 2017 r. zbiory wiśni w Polsce były najniższe od 30 lat wynosząc 70 tys. t (spadek o ponad 60% r/r). Niemniej silny wzrost cen spowodował, że wartość eksportu mrożonych wiśni w VII-XI 2017 r. wzrosła o 24% r/r do 25,8 mln EUR. Zwiększone dostawy z Serbii na rynek unijny, mimo mniejszej produkcji w tym kraju, nie były w stanie pokryć luki powstałej po mniejszym imporcie z Polski w UE, stąd znaczący wzrost cen oraz wartości wymiany handlowej tymi owocami.

Ponadto ekspert zauważa, że eksport mrożonych malin z Polski spadł w ujęciu wolumenowym o 37% w porównaiu do roku poprzedniego (do 18,9 tys. t), przy spadku jego wartości aż o 48% r/r, rzutując niekorzystnie na wyniki sprzedaży mrożonych owoców ogółem – dodaje analityk.

 Ceny mrożonych malin, mimo spadku krajowej produkcji (-14-21% r/r) znacząco się obniżyły w stosunku do rekordowych poziomów w latach 2015-2016. Wg danych IEG Vu przeciętna cena malin z Polski na początku lutego 2018 r. spadła do poziomu najniższego od sierpnia 2012 r. – 1,25 EUR/kg (-10,8% r/r) – komentuje Dziwulski.

Podsumowując Mariusz Dziwulski zauważa, że przyczyną spadku cen przy niskiej produkcji krajowej był wysoki import mrożonych malin z krajów pozaunijnych (+25% r/r w 2h17 do 61 tys. t), który z nawiązką zrekompensował mniejsze dostawy z Polski. Zwiększył się import m.in. z Serbii (+4,4% do 36 tys. t) oraz z Chile (+61% r/r do 3,4 tys. t) i z Bośni i Hercegowiny (+146% r/r do 10,4 tys. t). Znacznie więcej mrożonych malin sprowadzono także z Ukrainy (7,9 tys. t, +36% r/r) czy nawet z Chin (0,94 tys. t), skąd dotychczasowe dostawy na rynek Wspólnoty były marginalne.

O autorze

Bank PKO BP

Bank PKO BP

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...