Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej – zmiany w przepisach

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej – zmiany w przepisach

W czwartek (24.08.br.) "weszło w życie" rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1571).

Już na początku września rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” PROW 2014-2020 – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnicy składający wnioski mają prawo zaliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do obecnej chwili do kosztów kwalifikowanych zaliczane były koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Jak złożyć wniosek?

Beneficjenci wniosek o przyznanie pomocy mogą złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, a także za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR właściwego dla miejsca realizacji operacji.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kategorie: Aktualności

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Comments

  1. Julita
    Julita 22 października, 2017, 21:03

    Oby zmiany wyszły na dobre rolnikom

    Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...