Przedświąteczna sytuacja na rynku warzyw

Przedświąteczna sytuacja na rynku warzyw

Systematycznie drożeje cebula obrana. Jej średnie stawki w chłodniach wynoszą obecnie 0,79 zł/kg. Za cenami obranej cebuli podążają stawki oferowane przez obieralnie

  • obrana 0,70-0,83 zł/kg
  • na rynek świeży 0,30-0,55 zł/kg
  • do przetwórstwa 0,20-0,30 zł/kg

Wzrost cen cebuli obranej jest powolny, ale systematyczny. Zbiory cebuli okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano, dlatego cenniki idą w górę. Za cebulę do obierania można otrzymać przeciętnie 0,25 zł/kg, podczas gdy na początku sezonu oferowano zaledwie 0,15-0,20 zł/kg. W mniejszym zakresie rosną ceny cebuli na rynku świeżym. W zależności od sposobu przygotowania i kalibru można otrzymać od 0,30 do nawet 0,55 zł/kg. Najczęściej oferowaną stawką za cebulę w kalibrze 40-80 mm dostarczaną do firm konfekcjonujących warzywa jest 0,30 zł/kg. Wszyscy narzekają na niską jakość cebuli, spowodowaną mokrą aurą. W handlu detalicznym ceny cebuli zaczynają się od 0,89 zł/kg w opakowaniach pięciokilogramowych do nawet 2,70 zł/kg w jednokilogramowych lub  luzem.

Czosnek

Zmniejsza się podaż krajowego czosnku, a na rynku pojawia się coraz więcej importowanego (głównie z Hiszpanii) warzywa. Ceny ofererowane producentom są zróżnicowane.

  • w całości 6,00-11,00 zł/kg
  • obierany 12,00-15,00
  • pęczki 5,00-20,00 zł/kg

Obecne ceny czosnku wahają się w zależności od jakości i kalibru od 6,00 do 11,00 zł/kg. Rolnicy oferują często obrany już czosnek w cenach 12,00-15,00 zł/kg. W ostatnich latach coraz więcej producentów oferuje czosnek w tzw. warkoczach, których ceny, w zależności od wagi wynoszą od 5,00 do 20,00 zł/kg. Najtańszy czosnek jest w Małopolsce, gdzie jego uprawa jest największa.

Kapusta pekińska (0,60-1,00 zł/kg)

Średnie ceny kapusty pekińskiej wynoszą obecnie 0,82 zł/kg i są o 20% wyższe w porównaniu do przeciętnych cen z analogicznego okresu roku ubiegłego.

Najwięcej, bo około 1,00 zł/kg mogą otrzymać stali dostawcy firm obsługujących sieci handlowe i eksportujących warzywo. Większość mniejszych producentów sprzedaje jednak pekinkę taniej. Punkty skupu działające w rejonach produkcyjnych oferują za kapustę pekińską przeciętnie 0,60 zł/kg. Niektórzy obniżają jeszcze ceny jeśli kapusta nie spełnia wymagań jakościowych odbiorcy.

Kapusta biała (0,15-0,40 zł/kg)

Średnia cena kapusty białej przeznaczanej na rynek świeży wynosi 0,30 zł/kg, a do przetwórstwa 0,18 zł/kg.

Za kapustę do kiszenia można otrzymać przeciętnie 0,15 zł/kg. Nieco więcej oferują zakłady przetwórcze, płacąc z dowozem przeciętnie 0,26 zł/kg. Jeszcze więcej można otrzymać dostarczając bezpośrednio do wytwórców surówek i sałak, szczególnie w okolicach aglomeracji miejskich. Na rynku świeżym, za kapustę białą oferuje się stawki z przedziału 0,20-0,40 zł/kg. Większość kapusty zmienia jednak właściciela po cenach od 0,20 do 0,30 zł/kg. W obrocie detalicznym ceny kapusty białej są średnio trzy krotnie wyższe. Stawki za kapustę zależeć będą od eksportu. Jeśli w styczniu zwiększy się zainteresowanie kontrahentów ze wschodu to niewykluczone są wzrosty cen. W przeciwnym wypadku pozostaną na zbliżonym poziomie lub nawet spadną.

Kapusta włoska (0,90-1,50)

Ceny kapusty włoskiej wynoszą przeciętnie 1,00 zł/kg i przewyższają nieznacznie ubiegłoroczne stawki.

Część kapusty włoskiej w obrocie detalicznym pochodzi z importu (np. z Hiszpanii). Z rynku docierają sprzeczne informacje. Jedni głoszą, że na rynku jest niewystarczająca ilość krajowego warzywa podczas gdy inni twierdzą, że jest nadmiar. Fakty są takie, że część sprzedawców detalicznych decyduje się import kapusty włoskiej z południa Europy. Ceny krajowych główek oferowane rolnikom wynoszą od 0,90 do nawet 1,50 zł/kg.

Ziemniaki (0,20-0,60 zł/kg)

Średnie ceny zieminków wynoszą obecnie 0,40 zł/kg i są o 5% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Handlowcy informują o niskiej jakości, która przekłada się procent ubytków.

Ceny oferowane rolnikom zaczynają się od 0,20 zł/kg. Takie ceny oferowane są za ziemniaki nie nadające się do mycia. Stawki za bulwy do konfekcjonowania są wyższe i wynoszą przeciętnie 0,50 zł/kg. Wyższym cenom towarzyszy jednak większy procent ubytków, co przekłada się na wysokość przychodu. Ziemniaki myte stanowią obecnie większość sprzedawanego towaru.

O autorze

Paweł Kraciński

Paweł Kraciński

Pracownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Ekspert z zakresu rynku owoców i warzyw. Odpowiada za monitoring cen i bieżącej sytuacji rynkowej. Prowadzi również badania z zakresu wymiany międzynarodowej owocami i warzywami.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...