Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych", która finansowana jest ze środków PROW 2014 – 2020 – podaje ARiMR.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej lub spółki cywilne, które jako mikro lub małe przedsiębiorstwo świadczą usługi dla gospodarstw rolnych.

Wsparcie może zostać udzielone w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji do wyskości 50% tych kosztów, przy czym maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent wynosi 500 000 zł. Jak podaje ARiMR w całym PROW 2014 – 2020 na taką pomoc przewidziano 260 mln zł.

Rolnicy oraz inne podmioty, które starają się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację planu operacyjnego.

Jakie inwestycje mogą zostać dofinanswoane?

Jak podaje ARiMR pomoc można otrzymać na:

1) Zakup, także  w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
      a) – przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,     
            przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów
            rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
         – ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
      b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
      c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;

2) wdrożenie systemu zarządzania jakością;

3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto  nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

4)  opłaty za patenty i licencje;

5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

Więcej szczegółów na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Kategorie: Aktualności, Dotacje

O autorze

Redakcja

Redakcja

Portal www.ogrodnictwo.expert tworzymy z myślą o producentach z sektora rolniczego. Adresujemy go w szczególności do osób związanych zawodowo z produkcją ogrodniczą, które chcą być na bieżąco z aktualnymi informacjami z branży lub poszukują wskazówek dotyczących prowadzenia gospodarstwa. Tematyka serwisu jest poświęcona uprawom sadowniczym, warzywniczym, a także szeroko pojętym zagadnieniom prawnym i ekonomicznym dotyczących sektora ogrodniczego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...