Sadownicze forum ekonomiczne w ramach Targów Sadownictwa i Warzywnictwa -TSW 2017

Sadownicze forum ekonomiczne w ramach Targów Sadownictwa i Warzywnictwa -TSW 2017

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2017, były nie tylko okazją do zaprezentowania nowinek technologicznych oraz najnowszych trendów występujących w produkcji ogrodniczej, ale również okazją do spotkań z ekspertami działającymi w tej branży, m.in. przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych w tym uczelni i instytutów, a także instytucji państwowych i prywatnych przedsiębiorstw. Szczególną uwagę należy poświeć Sadowniczemu Forum Ekonomicznemu, podczas którego eksperci i zaproszeni goście z kraju jak i z zagranicy (m.in  Holandii) próbowali odpowiedzieć producentom sadowniczym na najbardziej nurtujące ich pytania, dotyczące przyszłości polskiego sadownictwa. Podczas forum poruszono istotne aspekty odnoszące się do kierunków zmian produkcji sadowniczej, handlu produktami sadowniczymi, konsumpcji owoców, a także wiele aspektów dotyczących opłacalności produkcji.

Znaczenie jakości w sprzedaży owoców

Podczas forum wiele uwagi poświecono zagadnieniom związanym z jakością produktów sadowniczych, jako istotnemu wyznacznikowi gwarantującemu zadawalającą sprzedaż owoców zarówno na rynku krajowym, a przede wszystkim na rykach zagranicznych. Dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, przedstawiła zmiany jakie zaszły na  polskim rynku owoców w  świetle rosyjskiego embarga. Dr Dariusz Paszko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  wygłosił prelekcję, przygotowaną wspólnie z Prof. Eberhardem Makoszem przedstawiającą perspektywy dla polskich jabłek. Szczególną uwagę w tym przypadku zwrócono na silne uzależnienie produkcji jabłek od eksportu, który jednocześnie wpływa na poziom cen i opłacalność ich produkcji. Jako jedno z największych zagrożeń autorzy wskazali stały wzrost konkurencji na rynkach zachodnich i wschodnich. Nawet potencjalne zniesienie w przyszłości embarga na polskie owoce kierowane do Rosji, może w niewielkim stopniu wpłynąć na poprawę eksportu jabłek ze względu na duże nasadzenia sadownicze poczynione w tym kraju. Autorzy wiążą jednak dużą nadzieję na wzrost eksportu do krajów arabskich i azjatyckich. Również dużo uwagi odnośnie jakości produkowanych owoców poświecił w swoim wystąpieniu Waldemar Żółcik, Prezes Unii Owocowej, który wygłosił referat pt. ”Jak produkować, jak przygotować produkt żeby zdobyć oczekiwane rezultaty na nowe rynki”. To właśnie jakość owoców i ich prezentacja  wg prelegenta, są największymi atutami w handlu.

Perspektywy przetwórstwa jabłek

Podczas forum przedstawiono również sposoby i kierunki zagospodarowania owoców przez przemysł przetwórczy. Jak podkreślił Julian Pawlak z Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) ceny jakie otrzymują producenci za jabłka kierowane na przemysł przetwórczy, są silnie uzależnione od światowego popytu na zagęszczony sok jabłkowy (ZSJ), jak również jego cen. Ponadto jak wskazał prelegent, należy zwrócić większą uwagę na poprawę konkurencyjności Polski w tym zakresie. Od lat ZSJ ceniony był na rynkach światowych ze względu na wysoką kwasowość, jednak kierowanie przez producentów do przetwórstwa dużych partii jabłek, których pierwotnym przeznaczeniem była sprzedaż na rynek bezpośrednio konsumpcyjny, wpływa na stopniowe obniżenie się kwasowości ZSJ.

Według autora, dobrym rozwiązaniem było by częściowe przestawienie produkcji sadowniczej na skierowaną wyłącznie na rynek przetwórczy, a odpowiednie prowadzenie takich sadów przyczyniło by się do poprawy kwasowości ZSJ.

Przyszłość sadownictwa

Podczas forum zaprezentowano również nowatorskie rozwiązanie w handlu owocami i warzywami , jakim jest platforma internetowa Service2Fruit. Przedstawiciele serwisu  Rafał Kosiński , Randy Dijskman (Holandia) oraz prezes grupy producentów owoców Appolonia – Michał Lachowicz  podkreślili, że ta forma to nowa jakość i przyszłość sprzedaży na rynku ogrodniczym, o czym świadczy stale zwiększająca się liczba producentów i kupców zarejestrowanych na tej platformie.

Ostatnią częścią Ekonomicznego Forum Sadowniczego była debata, którą poprowadziła  Wioleta Sobczak, redaktor naczelna portalu Ogrodnictwo.Expert. W debacie uczestniczyli zaproszeni prelegenci, odpowiadając na pytania zadane przez prowadzącą, internautów (forum było również transmitowane na żywo przez Internet), a także  zgromadzonych na sali uczestników. Debata okazała się cenną formą wymiany myśli, poglądów na temat obecnego stanu polskiego sadownictwa, a także szans i zagrożeń, które napotkają w najbliższej przyszłości polscy sadownicy.

[nggallery id=13]

Kategorie: Aktualności

O autorze

Dawid Olewnicki

Dawid Olewnicki

Absolwent i pracownik Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie. Zainteresowania badawcze: makro- i mikroekonomicznej problematyce odnoszącej się do sektora ogrodniczego. Od szeregu lat dużo uwagi poświęca zagadnieniom dotyczącym produkcji ogrodniczej, w tym nowym gatunkom i odmianom wchodzącym na rynek. Autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących problematyki sektora ogrodniczego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...