Posts From Anna Ewa Michowska

Powrót do strony głównej
Aktualności Sadownictwo

Wykarczować sad i co dalej?

Drastycznie niskie ceny owoców na skupach skłaniają rolników do kalkulacji czy kolejne nakłady na utrzymanie sadu będą opłacalne i czy przyszły rok, z pewnością miej plenny, zdoła zrekompensować zainwestowane środki.

Aktualności

Najnowsze osiągnięcia naukowe dla ogrodnictwa – baza genów agrofagów z czytnikiem DNA w smartfonie

Grupa naukowców z Lublina podjęła wyzwanie, które może zmienić jakość produkowanej w sektorze ogrodniczym żywności. Innowacyjny projekt badawczy zrewolucjonizuje dotychczasowe metody stosowania środków ochrony roślin dzięki upowszechnieniu precyzyjnej identyfikacji mikrobiologicznej

Aktualności Technika

Doświetlanie a efektywność produkcji w uprawie pomidora

Uprawa pomidora pod osłonami w cyklu całorocznym decyduje o podniesieniu rentowności gospodarstwa i pozwala na skrócenie okresu amortyzacji szklarni. W warunkach świetlnych panujących na terenie Polski rośliny cierpią na deficyt światła,

Uprawa i nawożenie

Dokarmianie pozakorzeniowe – o czym warto wiedzieć

Nawożenie jest zbiegiem niezbędnym dla prawidłowego wzrostu i plonowania roślin. Głównym źródłem składników pokarmowych w żywieniu roślin jest gleba, a przyswajanie związków odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem korzeni. W niektórych

Sadownictwo Technika

Korzyści ściółkowania gleby

Wielokierunkowe oddziaływanie ściółki na właściwości gleby oraz warunki wzrostu roślin ma duże znaczenie dla ich plonowania. Wykorzystanie ściółek w uprawie ogrodniczej przynosi wiele pozytywnych efektów, które mogą wpływać na kondycję

Pozostałe

Mniej znane gatunki do uprawy w sadzie – nieszpułka zwyczajna

Jednym z ciekawszych gatunków drzew owocowych, o blisko 3000-letniej historii uprawy, jest nieszpułka zwyczajna (Mespilus germanica L.), pochodząca ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Cieszy się popularnością w krajach takich

Pozostałe

Rola nawożenia organicznego w utrzymaniu żyzności gleby

W procesie plonotwórczym technika nawożenia odgrywa dużą rolę. Właściwe stosowanie nawozów organicznych, połączone z racjonalnym nawożeniem mineralnym oraz odpowiednią uprawą, jest kluczem do utrzymania żyzności gleby. Gleba jest środowiskiem życia

Sadownictwo Uprawa i nawożenie

Gleba do analizy

Prawidłowe zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe jest podstawą uzyskania wysokich i dobrej jakości plonów. Właściwy dobór składników pokarmowych oraz dawek nawozów jest możliwy dzięki określeniu potrzeb nawozowych roślin. Dostosowanie ilości

Uprawa i nawożenie Warzywnictwo

Strategia żywienia roślin ogrodniczych

Jak zaplanować taktykę właściwego odżywiania roślin ogrodniczych? Badania naukowe wskazują na zasadność stosowania preparatów biostymulujących lub nawozów wzbogaconych w związki biologicznie aktywne. Strategia to zaplanowane działanie, zmierzające od uzyskania określonych efektów.