Posts From Redakcja

Powrót do strony głównej
Ekonomia w ogrodnictwie

Ceny gruszek wyższe niż w roku ubiegłym

Średnie ceny gruszek deserowych, zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB, wynoszą 2,65 zł/kg i są o 20% wyższe niż w roku ubiegłym. Polskie gruszki stanowią zaledwie część krajowego obrotu detalicznego, gdyż krajowa

Ekonomia w ogrodnictwie

Na rynku jabłek deserowych panuje stagnacja?

Eksporterzy narzekają na małe wysyłki, krajowi handlowcy na współprace z sieciami detalicznymi, a sadownicy czekają dalszego rozwoju sytuacji. Głównymi odbiorcami owoców są krajowe sieci handlowe. Średnie ceny jabłek deserowych utrzymują

Ekonomia w ogrodnictwie

Kolejny tydzień spadków cen jabłek deserowych

Średnie ceny jabłek deserowych, zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB, obniżyły się w stosunku do ubiegłego tygodnia o 2% do średniego poziomu 1,53 zł/kg. To już kolejny tydzień spadków cen, spowodowany niskim

Ekonomia w ogrodnictwie

Sytuacja na rynku jabłek

Średnie ceny jabłek deserowych, zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB, utrzymały się na ubiegłotygodniowym poziomie wynoszącym 1,56 zł/kg. Obowiązujące stawki są o 100% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ceny

Ekonomia w ogrodnictwie

Bieżący tydzień przyniósł nieznaczny spadek cen jabłek przemysłowych

Wraz z końcem sezonu skupu jabłek z sadów przemysłowych, ceny oferowane przez zakłady przetwórcze uległy nieznacznemu obniżeniu. Zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB, średnie stawki oferowane w tym tygodniu przez tłocznie wyniosły

Ekonomia w ogrodnictwie

Spadek cen jabłek deserowych

Średnie ceny jabłek deserowych obniżyły się w porównaniu do ubiegłego tygodnia o 2%. Na decyzje handlowców wpłynęła większa podaż owoców w kraju oraz utrzymujące się niskie zainteresowanie odbiorców zagranicznych. Ceny

Ekonomia w ogrodnictwie

Ceny jabłek deserowych stabilne

Średnie ceny jabłek deserowych pozostały na niezmienionym w stosunku do ubiegłego tygodnia poziomie wynoszącym 1,59 zł/kg. Przeciętna  cena jabłek jest obecnie o 150% wyższa od ubiegłorocznej oraz o 75% od

Ekonomia w ogrodnictwie

Ceny jabłek przemysłowych drożeją z tygodnia na tydzień

Średnie ceny jabłek przemysłowych wzrosły w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 1% do średniego poziomu 0,99 zł/kg. Do zakładów przetwórczych i punków skupu trafia coraz mniej jabłek do przerobu. Ceny

Technika

Sortownica na kieszeń każdego sadownika?

Już niedługo sortowanie owoców w indywidualnych gospodarstwach sadowniczych może stać się znacznie szybsze i dokładniejsze, a tym samym bardziej efektywne. Jak to osiągnąć? Na to pytanie odpowiada ogrodnictwu.expert Tomasz Stefaniuk,

Ekonomia w ogrodnictwie

Podaż ustabilizowała rynek warzyw

Trwają dostawy brokułów do przetwórstwa oraz w mniejszym zakresie na rynek świeży. Ceny warzyw rosną, gdyż spada podaż dobrych jakościowo warzyw. Przetwórcy podnoszą oficjalne cenniki, ale obniżają stawki za gorszą