Aktualności

Powrót do strony głównej
Aktualności

Kolejny VipRoom Timac Agro Polska za nami

Firma Timac Agro Polska 12 października br. zorganizowała w Warszawie spotkanie dla partnerów biznesowych. Podczas forum uczestnikom zaprezentowano historię firmy, jej strukturę organizacyjną, model biznesowy, partnerski program współpracy w zakresie

Aktualności

Oferta pracy

Jeżeli: znasz techniki sprzedaży i prowadzenia negocjacji, z łatwością budujesz i podtrzymujesz relacje z klientami, znasz rynek reklamy internetowej, jesteś nastawiony na cel i nie poddajesz się łatwo, umiesz organizować swoją pracę.

Aktualności

Jaka pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków?

Od 13 września producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej

Aktualności

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej – zmiany w przepisach

W czwartek (24.08.br.) "weszło w życie" rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy

Aktualności

Co z połączeniem Bayer i Monsanto? KE wstrzyma gigantyczną fuzję?

KE poinformowała o wszczęciu dochodzenia ws. planowanego przejęcia amerykańskiego koncernu biotechnologicznego Monsanto przez niemieckiego giganta farmaceutyczno-agrochemicznego Bayer. Komisja Europejska ma wątpliwości, czy fuzja nie zaszkodzi konkurencji w obszarze pestycydów i

Aktualności

W Twoim gospodarstwie wystąpiły straty? Zgłoś to do ARiMR

Beneficjenci otrzymujący wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, u których w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie mogą zrealizować przynajmniej jednego z

Aktualności

Spotkanie członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych

W dniu 20 sierpnia br. w Sandomierzu odbyło sie spotkanie członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Spotkanie było okazją do omówienia aktualnej kondycji branży i do poznania niezwykłych walorów tej ziemi,

Aktualności

Komisje oszacowały dotychczasowe straty w rolnictwie

W skutek niekorzystnej pogody występującej od początku wiosny w rolnictwie poniesiono straty w niemal 29,5 tysiąca gospodarstwach, o powierzchni upraw ponad 151 tysięcy hektarów. Straty rolników oszacowano na niemal miliard

Aktualności

Ustawa o Prawie wodnym podpisana

W czwartek (03.08.br.) Prezydent podpisał ustawę o Prawie wodnym. Wdraża ona stopniowe opłaty za pobór wody m.in. przez energetykę, przedsiębiorców i rolników. Ustawa ta wejdzie w życie z początkiem 2018

Aktualności

Dograne.pl, czyli giełdowe odkrywanie ceny owoców

Dograne.pl, czyli giełdowe odkrywanie ceny owoców Dobra wiadomość dla sadowników i warzywników – dzięki nowoczesnym środkom technicznych udało się stworzyć całkowicie bezpłatny dla użytkowników system, jakim jest  nowa giełda współpracy