Dotacje

Powrót do strony głównej
Aktualności Dotacje

Wsparcie finansowe dla rolników po suszy

Oferowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansowa dotyczy rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznej suszy lub powodzi.             O pomoc finansową w pierwszej kolejności ubiegać mogą się

Aktualności Dotacje

Program pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (31 lipca br.) program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w tym roku poszkodowanych przez suszę lub powódź. Na jego realizację rząd przeznaczył z budżetu

Aktualności Dotacje

Wnioski o przyznanie wsparcia na „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Od 18 czerwca do 17 lipca br. rolnicy w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą złożyć wniosek o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można to zrobić osobiście,

Aktualności Dotacje

Premie dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników" można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej

Aktualności Dotacje

Ubezpiecz swoje uprawy a otrzymasz 65% dotacji do polisy

Rolnictwo jest specyficznym działem gospodarki i w znacznym stopniu uzależnionym od warunków atmosferycznych. Wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powoduje straty w uprawach, co w konsekwencji ma wpływ na niższy dochód gospodarstwa.

Aktualności Dotacje

Nowy nabór wniosków w programie „Modernizacja gospodarstw rolnych”

W terminie od 19 lutego do 20 marca 2018 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji,

Dotacje

Ruszyła wypłata dopłat bezpośrednich dla rolników za 2017 rok

Do 6 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok  9,214 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników

Dotacje

Zbliża się termin składania wniosków w programie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

W terminie 7 – 29 grudnia 2017 r. rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji

Dotacje

Kredyty z dopłatą ARiMR

Do kredytów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należą: kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, kredyty na zakup użytków rolnych – udzielane w formule pomocy de minimis

Dotacje

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór wniosków

W terminie 6 – 20 listopada 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to