Zmiany w ustawodawstwie

Powrót do strony głównej
Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Od 26 lipca br. zaczyna obowiązywać program azotanowy

Od 26 lipca br. na obszarze całego kraju obowiązywać będą wymagania programu azotanowego, natomiast wymagania dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 roku. Podmioty

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Działania KE w związku z wystąpieniem suszy

Na wniosek Polski w trakcie trwania posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), ministrowie oraz komisarz ds. rolnictwa rozmawiali o sytuacji polskich rolników dotkniętych suszą. Polskiej delegacji na posiedzenie Rady

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Polskie rolnictwo lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce?

Podczas spotkania z rolnikami premier Mateusz Morawiecki mówił, że polskie rolnictwo i polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. „Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Zmiana ustawy o ochronie roślin usprawni eksport owoców i warzyw?

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, a także niektórych innych ustaw. Uznane regulacje prawne powinny obowiązywać od 1

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych

Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. Znajdujące się w ustawie rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Modernizacja gospodarstw rolnych

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Zmiany w sposobie składania wniosków o płatności

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności. Zmiany dotyczyć będą: Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

ARiMR ogłosiła współczynnik przydziału na wycofanie owoców z rynku

ARiMR informuje, iż ustalono wysokość współczynnika przydziału w mechanizmie bezpłatnej dystrybucji dla grupy produktów jabłka i gruszki – który wynosi 0,09. Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Umowy na dostarczanie produktów

Monitorowanie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych ma na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych oraz poprawę funkcjonowania rynku produktów rolnych w relacjach producent rolny-

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Umowy handlowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma na celu rozwijanie współpracy polskiego sektora rolno-spożywczego z zagranicą, zwiększanie obecności oraz budowanie pozytywnego wizerunku polskich producentów na rynkach zagranicznych, a także pomoc polskim producentom