Zmiany w ustawodawstwie

Powrót do strony głównej
Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Zmiana ustawy o ochronie roślin usprawni eksport owoców i warzyw?

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, a także niektórych innych ustaw. Uznane regulacje prawne powinny obowiązywać od 1

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych

Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. Znajdujące się w ustawie rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Modernizacja gospodarstw rolnych

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Zmiany w sposobie składania wniosków o płatności

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności. Zmiany dotyczyć będą: Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

ARiMR ogłosiła współczynnik przydziału na wycofanie owoców z rynku

ARiMR informuje, iż ustalono wysokość współczynnika przydziału w mechanizmie bezpłatnej dystrybucji dla grupy produktów jabłka i gruszki – który wynosi 0,09. Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Umowy na dostarczanie produktów

Monitorowanie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych ma na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych oraz poprawę funkcjonowania rynku produktów rolnych w relacjach producent rolny-

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Umowy handlowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma na celu rozwijanie współpracy polskiego sektora rolno-spożywczego z zagranicą, zwiększanie obecności oraz budowanie pozytywnego wizerunku polskich producentów na rynkach zagranicznych, a także pomoc polskim producentom

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Nowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Podczas odbywającej się 10 i 11 stycznia 2018 roku VIII edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski przedstawił regulacje prawne dotyczące zatrudnienia sezonowego pracowników. Nowe

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będzie można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Czy w związku z ustawą „O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni” rynki hurtowe będą w te dni zamknięte?

Sejm RP przyjął  ustawę "O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni" z 24 listopada 2017. W ustawie uwzględniono postulaty rynków hurtowych, izb rolniczych i Ministerstwa Rolnictwa