Zmiany w ustawodawstwie

Powrót do strony głównej
Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Nowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Podczas odbywającej się 10 i 11 stycznia 2018 roku VIII edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski przedstawił regulacje prawne dotyczące zatrudnienia sezonowego pracowników. Nowe

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będzie można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Czy w związku z ustawą „O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni” rynki hurtowe będą w te dni zamknięte?

Sejm RP przyjął  ustawę "O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni" z 24 listopada 2017. W ustawie uwzględniono postulaty rynków hurtowych, izb rolniczych i Ministerstwa Rolnictwa

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Rolnicy stracili swój przywilej. Zmiany w zasadach ubiegania się o emeryturę rolniczą

Z dniem 1 stycznia 2018 roku rolnicy nie będą mogli już korzystać z przywileju wcześniejszej emerytury dla rolników. Reguluje to ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o

Zmiany w ustawodawstwie

Nowe przepisy regulujące zatrudnianie pracowników spoza granic kraju

W Polsce powszechne jest zatrudnianie pracowników spoza granic kraju, szczególnie do wykonywania prac sezonowych. Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Zmiany w ustawodawstwie

Prace nad dyrektywą o pracownikach sezonowych trwają

Rząd pracuje nad wprowadzeniem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie pracowników sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Nowe przepisy ułatwią przyjmowanie cudzoziemców do pracy. Każdego roku do prac sezonowych zatrudnianych jest

Zmiany w ustawodawstwie Prawo i ekonomia

Propozycja nowelizacji ws. ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Polska Izba Handlu (PIH) złożyła propozycję nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Obecne przepisy nakładają na przedsiębiorców konieczność zawierania pisemnych umów nabycia towarów rolnych oraz

Zmiany w ustawodawstwie

Bez poprawek Senatu do noweli ustawy o podatku rolnym

Senat (01.06) bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (projekt komisyjny). Nowelizacja przewiduje, że obowiązek podatkowy

Zmiany w ustawodawstwie Prawo i ekonomia

Ochrona prawna odmian roślin w Polsce oraz w krajach UE

Odmiany roślin są wynikiem twórczej pracy hodowców i stanowią ich własność intelektualną. Hodowla nowych odmian jest procesem żmudnym i nieprzewidywalnym, wymagającym długoletniej pracy, a niekiedy także znacznych środków finansowych. Działalność

Zmiany w ustawodawstwie

Autoryzacja na stosowanie glifosatu na kolejne 10 lat?

Autoryzacja na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej wygasa z końcem tego roku, stąd też Komisja Europejska rozpocznie rozmowy z państwami członkowskimi UE o odnowieniu na okres 10 lat licencji na