Zmiany w ustawodawstwie

Powrót do strony głównej
Zmiany w ustawodawstwie

Prostsze zasady i większe wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Komisja Europejska przedstawiła projekt w sprawie wsparcia dla producentów owoców i warzyw. KE proponuje rolnikom poszkodowanym przez rosyjskie embargo większe wsparcie finansowe dla zrzeszonych w organizacjach producentów owoców i warzyw,

Zmiany w ustawodawstwie

Zmiany w zakresie opodatkowania rolniczego handlu detalicznego

Nowe zmiany w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu wprowadziła ustawa  z dnia 16

Zmiany w ustawodawstwie

Kary za zakup produktów rolnych bez umowy

Od 11 lutego 2017 r. dyrektor Agencji Rynku Rolnego będzie mógł nałożyć kary pieniężne za produkty nabyte na skutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych. Nowe

Zmiany w ustawodawstwie

Inicjatywa obywatelska zakazująca stosowanie glifosatu przyjęta przez KE

We wtorek 10 stycznia br. Komisja Europejska zdecydowała o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zakazać glifosatu” („Ban Glyphosate”) w sprawie zakazu stosowania w Unii Europejskiej glifosatu. Formalnie inicjatywa zostanie zarejestrowana 25

Zmiany w ustawodawstwie

Większe zarobki bez utraty ubezpieczenia społecznego rolników

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 roku zmieniająca ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oznacza to, że od Nowego Roku właściciel gospodarstwa

Zmiany w ustawodawstwie

Sprzedaż nasion GMO prawnie zakazana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o nasiennictwie, która pozwala na wprowadzenie zakazu obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Nowe przepisy oznaczają, że Rząd będzie

Zmiany w ustawodawstwie

Od 1 stycznia handel detaliczny żywnością wytworzoną przez rolników będzie łatwiejszy

Od 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa, umożliwiająca sprzedaż produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników – poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Jak informuje MRiRW nowe przepisy

Zmiany w ustawodawstwie

Rolnik będzie mógł „dorobić”. Nowelizacja ustawy o KRUS

Według zmienionej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik może "dorobić” nie do granicy obecnej, czyli połowy minimalnego wynagrodzenia, ale do kwoty całości tego wynagrodzenia, nie tracąc przy tym ubezpieczenia w KRUS.

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Unia Europejska wprowadza nowe zasady certyfikacji elektronicznej produktów ekologicznych

Od 2017 roku wszystkie produkty ekologiczne, w tym owoce importowane do krajów Unii Europejskiej podlegać będą nowemu systemowi elektronicznej certyfikacji. Elektroniczny system certyfikacji ma na celu poprawę identyfikowalności produktów ekologicznych,

Zmiany w ustawodawstwie Aktualności

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności w 2018 r. ?

Działające obecnie inspekcje, które nadzorują bezpieczeństwo żywności a mianowicie: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja Weterynaryjna (IW), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz