Zmiany w ustawodawstwie

Powrót do strony głównej
Zmiany w ustawodawstwie

Prace nad nowelą ustawy o GMO rozpoczęte

W czwartek do prac w komisjach sejmowych skierowany został projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Celem ustawy jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie

Zmiany w ustawodawstwie

Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mają one zmniejszyć ryzyko utraty przez producentów rolnych przychodów na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Jak podaje wiceminister

Zmiany w ustawodawstwie

Projekt nowelizacji ustawy o obrocie ziemią w Sejmie

W środę (15 marca 2017) Klub Nowoczesna złożył nowelizację ustawy o ziemi rolnej, którą Sejm procedował w ubiegłym roku. Projekt nowelizacji złożony przez Nowoczesną pozwala na pełną możliwość dysponowania ziemią.

Zmiany w ustawodawstwie

Prostsze zasady i większe wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Komisja Europejska przedstawiła projekt w sprawie wsparcia dla producentów owoców i warzyw. KE proponuje rolnikom poszkodowanym przez rosyjskie embargo większe wsparcie finansowe dla zrzeszonych w organizacjach producentów owoców i warzyw,

Zmiany w ustawodawstwie

Zmiany w zakresie opodatkowania rolniczego handlu detalicznego

Nowe zmiany w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu wprowadziła ustawa  z dnia 16

Zmiany w ustawodawstwie

Kary za zakup produktów rolnych bez umowy

Od 11 lutego 2017 r. dyrektor Agencji Rynku Rolnego będzie mógł nałożyć kary pieniężne za produkty nabyte na skutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych. Nowe

Zmiany w ustawodawstwie

Inicjatywa obywatelska zakazująca stosowanie glifosatu przyjęta przez KE

We wtorek 10 stycznia br. Komisja Europejska zdecydowała o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zakazać glifosatu” („Ban Glyphosate”) w sprawie zakazu stosowania w Unii Europejskiej glifosatu. Formalnie inicjatywa zostanie zarejestrowana 25

Zmiany w ustawodawstwie

Większe zarobki bez utraty ubezpieczenia społecznego rolników

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 roku zmieniająca ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oznacza to, że od Nowego Roku właściciel gospodarstwa

Zmiany w ustawodawstwie

Sprzedaż nasion GMO prawnie zakazana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o nasiennictwie, która pozwala na wprowadzenie zakazu obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Nowe przepisy oznaczają, że Rząd będzie

Zmiany w ustawodawstwie

Od 1 stycznia handel detaliczny żywnością wytworzoną przez rolników będzie łatwiejszy

Od 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa, umożliwiająca sprzedaż produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników – poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Jak informuje MRiRW nowe przepisy