Już 30473 wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” trafiły do ARiMR

Już 30473 wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” trafiły do ARiMR

Od 31 marca do 29 kwietnia ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” na rok 2016. Przez ten okres czasu do agencji trafiło aż 30473 wnioski, na kwotę w wysokości 5,96 mld zł i nie są to ostateczne dane.

Wnioski o przyznanie pomocy, można było składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego agencji lub pocztą. O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, których wielkość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Rolnicy składający wniosek o przyznanie dofinansowania wspólnie musieli wykazać, iż ich łączna wielkość ekonomiczna gospodarstw wynosi co najmniej 15 tys. euro. Natomiast w roku, w którym zostanie przez nich złożony wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich musi osiągnąć przynajmniej 10 tys. euro.

Dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” będzie przyznawane rolnikom poprzez wypłatę poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Będzie ona wynosiła odpowiednio 50% kosztów kwalifikowanych, jednak może być wyższa w przypadku złożenia wniosku przez młodego rolnika, bądź gdy wniosek o wsparcie jest składany wspólnie, wówczas będzie to 60% kosztów.

Rafał Hajduk

O autorze

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...