Jak kształtują się ceny owoców?

Jak kształtują się ceny owoców?

Ceny aronii pozostają niskie i nic nie wskazuje aby sytuacja miała się zmienić.

Stawki oferowane rolnikom za aronie mieszczą się w przedziale od 0,50 do 0,65 zł/kg. Pomimo wzrostu średnich cen skupu o 15% w stosunku do ubiegłego tygodnia, stawki nie gwarantują producentom zysku. Najmniej płacą punkty skupu. Więksi producenci mogą dostarczyć owoce bezpośrednio do zakładów i otrzymać wyższą cenę  od 15 do 30% w zależności od wielkości partii. Obecne stawki są dla producentów niezadowalające, gdyż nie gwarantują nawet zwrotu poniesionych na produkcje kosztów. Zdaniem przetwórców nie widać obecnie perspektywy na poprawę sytuacji, gdyż zainteresowanie przetworami z aronii kolejny rok jest niższe niż produkcja.

Borówka wysoka (13,00-16,00 zł/kg)

Kolejny tydzień rosną ceny borówki amerykańskiej. Powodem wzrostów są malejące dostawy przy stałym popycie na jagody.

Niższe tegoroczne plonowanie części plantacji oraz niekorzystny przebieg pogody w ostatnich dniach wpłynął na kolejne wzrosty cen jagód. W trwającym tygodniu na spadek podaży oddziaływały również opady powodujące pękanie owoców. Owoce nie spełniające parametrów jakościowych trafiają w większości do przetwórstwa na soki, dżemy czy inne przetwory, które w ostatnich latach stają się w śród konsumentów coraz bardziej popularne. Niezależnie od pogody, z tygodnia na tydzień,  coraz mniej borówki trafia do sprzedaży, gdyż zbliżamy się do końca sezonu. Dostawy owoców niskiej jakości z upraw amatorskich są już małe, dzięki czemu na rynku dominują owoce klasy premium z profesjonalnych upraw. Te zaś mają odpowiednią cenę. Za jagody przygotowane do krajowych sieci handlowych można otrzymać średnio 14 zł/kg. Owoce przeznaczane na eksport wyceniane są drożej, bo nawet na 15 zł/kg.  Ceny na rynku detalicznym wahają się od 15 do 25 zł/kg.

Ceny malin w zależności od klasy jakości w stosunku do poprzedniego tygodnia wzrosły od 10 do 15%. Zdaniem producentów są jednak za niskie w odniesieniu do uzyskiwanych plonów.

  • do przetwórstwa 4,00-4,70/kg
  • deserowe 6,00-8,00 zł/kg

Dopiero obecny tydzień przyniósł większe dostawy malin odmian jesiennych. Pojawiły się pierwsze większe partie towaru  w klasie extra oraz pierwszej. Owoce najwyższej jakości do mrożenia (IQF) wyceniane są od 4,40 do 4,70 zł/kg. Obowiązujące ceny są średnio o 10% niższe niż w poprzednim sezonie. Zdaniem sporej grupy znawców rynku ceny powinny wzrosnąć, chodź nie da się tego przewidzieć z pewnością.

Na plonowanie malin wpływ ma pogoda, głównie opady, gdyż większość plantacji pozostaje nie nawadniana. Obecne warunki zdaniem wielu producentów z Lubelszczyzny pozostają niesprzyjające. Twierdzą oni, że obecne ceny w mroźniach są zbyt niskie i nie gwarantują producentom zysku.

Na rynku deserowym mniejsze emocje, ale stanowi on tylko niewielki procent krajowej produkcji. Średnie ceny sprzedaży owoców mieszczą się w przedziale 6-8 zł/kg.

Śliwki (2,50 zł/kg)

Skup śliwek do przetwórstwa rozpoczął się korzystnymi dla rolników cenami.

Ceny oferowane rolnikom za owoce do mrożenia oscylują około 2,50 zł/kg i są 3,5 – krotnie wyższe niż w analogicznym czasie roku ubiegłego. Na ceny śliwek wpływa niskie plonowanie sadów, które przez wiosenne przymrozki zostało znacznie zredukowane.

O autorze

Paweł Kraciński

Paweł Kraciński

Pracownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Ekspert z zakresu rynku owoców i warzyw. Odpowiada za monitoring cen i bieżącej sytuacji rynkowej. Prowadzi również badania z zakresu wymiany międzynarodowej owocami i warzywami.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...