Jak wygląda eksport żywności trzy lata po wprowadzeniu embarga przez Rosję?

Jak wygląda eksport żywności trzy lata po wprowadzeniu embarga przez Rosję?

Z początkiem sierpnia 2017 r. upłyną trzy lata od wprowadzenia embarga przez Rosję na wybrane produkty rolno-spożywcze z krajów UE, w tym z Polski – przypomina Mariusz Dziwulski, z zespołu analiz sektorowych PKO BP.

Polska była głównym dostawcą żywności na rynek rosyjski z 13,5% udziałem w unijnym eksporcie. Embargo rosyjskie nie spowodowało spadku eksportu polskiej żywności, niemniej spowolniło jego wzrost. W latach 2013-2016 wzrastał średniorocznie o 5,8% wobec wzrostu o 15% w latach 2010-2013. Udział Rosji w polskim eksporcie żywności i zwierząt żywych zmalał z 7,0% w 2013 r. do 1,6% w 2016 r. – zauważa ekspert.

Dziwulski przypomina również, że w pierwszym tygodniu lipca br. władze rosyjskie ogłosiły decyzję o przedłużeniu embarga na import z UE-28 do końca 2018 r., co nie jest informacją zaskakującą. Choć utrzymywanie zakazu jest niekorzystne dla polskich producentów  żywności, to znaczenie embarga w kolejnych latach słabnie – następuje powolna stabilizacja rynku eksportowego.

Wartość eksportu większości kategorii artykułów rolno spożywczych objętych embargiem, o poprzednio dużym udziale Rosji w sprzedaży, wciąż jest niższa niż przed wprowadzeniem zakazu. Niemniej, dynamika spadku wyraźnie zmalała. Spośród ważniejszych kategorii eksportowych dotkniętych zakazem, w ostatnich trzech latach wzrósł jedynie eksport pieczarek (+7,4%) – dodaje ekspert.

Zdaniem Mariusza Dziwulskiego mimo starań w pozyskiwaniu nowych rynków eksportowych i kampanii promocyjnych, wartość polskiego eksportu jabłek w sezonie 2016/17 (dane dla pierwszych trzech kwartałów sezonu) była o 9,0% niższa niż trzy lata wcześniej. Kierunkiem, który zrekompensował w znacznym stopniu utratę rynku rosyjskiego była Białoruś, obecnie odpowiadająca za 47% wolumenu eksportu  jabłek z Polski (dane dla 2016 r. za Eurostat).

Ekspert oczekuje, że w kolejnych latach embargo będzie coraz słabiej odczuwalne. Niemniej, w niektórych przypadkach takich jak jabłka, rynki wschodnie będą dalej głównym kierunkiem zbytu. Przy znaczącym wolumenie eksportu i wysokiej konkurencji na rynkach światowych, odzyskanie równowagi na rynku będzie procesem długoterminowym, zwłaszcza przy rosnącej presji podaży na krajowym rynku.

O autorze

Bank PKO BP

Bank PKO BP

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...