Rośnie eksport mrożonych malin z Polski?

Rośnie eksport mrożonych malin z Polski?

Według danych Eurostat w pierwszych dziesięciu miesiącach sezonu 2016/17 (lipiec 2016-kwiecień 2017) z Polski wyeksportowano 105 tys. t mrożonych malin, czyli o 24% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu. Dynamicznie wzrósł eksport zarówno do krajów unijnych (+21%), jak i pozaunijnych (+36%) – informuje Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, Bank BGŻ BNP Paribas

Jak zauważa Kowalewska głównym odbiorcą mrożonych malin z Polski były Niemcy, gdzie trafiło 34 tys. t, czyli o 17% więcej w relacji rocznej. Białoruś (największy pozaunijny importer) w omawianym okresie zakupiła ponad 14 tys. t, czyli o 46% więcej. Wzrost wolumenu eksportu odnotowano również w przypadku Belgii (+31%), Holandii (+21%), Wielkiej Brytanii (+18%), Francji (+52%), Szwecji (+37%) i Włoch (+25%).

Wzrost eksportu mrożonych malin wynika między innymi z korzystnej oferty cenowej i jakościowej polskich dostawców. Jak wynika z danych IEG Vu w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 przeciętnie za kilogram mrożonych malin z Polski na rynku europejskim trzeba było zapłacić 1,54 EUR czyli o 44% mniej w ujęciu rocznym. Polscy przetwórcy w 2016 r. nie mieli problemów z dostępem do surowca. Zbiory malin były rekordowe i wyniosły ponad 129 tys. t (dane IERiGŻ) – przypomina ekspert.

W bieżącym sezonie, według danych GUS, produkcja tych owoców będzie mniejsza, gdyż wiele plantacji, szczególnie jesiennych odmian, ucierpiała w wyniku wiosennych przymrozków. Według oceny GUS zbiory malin w br. wyniosą ponad 100 tys. t, czyli o 20% mniej niż w 2016 r. Jednak przy sprzyjających warunkach dla zbiorów malin jesiennych, mogą one osiągnąć ponad 110 tys. t. Mniejszych zbiorów malin oczekuje się również w przypadku Serbii. Niższa produkcja u kluczowych producentów w Europie może wspierać ceny malin w bieżącym sezonie. Niemniej zapasy mrożonych malin na rynku europejskim są relatywnie wysokie, co może istotnie hamować ewentualne wzrosty cen owoców w skupie – dodaje Kowalewska.

Import mrożonych malin do UE

Magdalena Kowalewska przypomina, że Polska jest drugim, po Serbii, dostawcą mrożonych malin na rynek unijny. W pierwszych dziesięciu miesiącach sezonu 2016/17 unijni importerzy zakupili blisko 261 tys. t tych mrożonek, czyli o 4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego sezonu. Spadek wynikał głównie ze zmniejszenia, o 13%, dostaw od pozaunijnych eksporterów.

Podsumowując Kowalewska zauważa, że w analizowanym okresie do Unii Europejskiej trafiło ponad 82 tys. t mrożonych malin z Serbii, czyli o 18% mniej w relacji rocznej. Wynikało to między innymi z mniejszych zbiorów malin w tym kraju. Tym samym zmniejszył się udział Serbii w strukturze unijnego importu z 35% do 31%. Natomiast udział Polski zwiększył się z 23% do 28%. Jeśli tendencja ta utrzyma się również w sezonie 2017/18, Polska ma szansę stać się głównym dostawcą mrożonych malin na rynku unijnym.

O autorze

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...