Rośnie eksport polskich jabłek

Rośnie eksport polskich jabłek

W styczniu 2017 r. w Polsce upłynniono o 16% mniej zapasów jabłek niż w analogicznym okresie przed rokiem – mówi Magdalena Kowalewska ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Jak wskazuje Kowalewska według danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek) zapasy jabłek w Polsce na dzień 1 lutego 2017 r. wyniosły 1,03 mln t i były o 4% mniejsze w ujęciu rocznym. W styczniu br. upłynniono około 197 tys. t. jabłek, wobec 235,5 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o 16% mniej niż przed rokiem. Niemniej, w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu (lipiec 2016-styczeń 2017) w Polsce sprzedano o blisko 24% więcej jabłek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu.

Zmniejszająca się podaż jabłek znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamice wzrostu cen jabłek na krajowym rynku. W marcu br. po raz pierwszy w sezonie 2016/17 odnotowano wzrost cen skupu jabłek w ujęciu rocznym. Według danych MRiRW w pierwszej połowie marca br. przeciętnie za kilogram jabłek deserowych w skupie płacono 1,07 PLN, czyli o blisko 2% więcej niż w odpowiednim okresie ubiegłego roku. Ceny owoców kierowanych do przetwórstwa od pięciu miesięcy utrzymują się na podobnym poziomie – około 0,33 PLN/kg, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego sezonu utrzymywały tendencję spadkową. W pierwszej połowie marca br. przeciętnie za jabłka przemysłowe płacono 0,33 PLN/kg, czyli o 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku -dodaje ekspert.

Jednoczesnie Kowalewska podkreśla, że rekordowe zbiory jabłek w bieżącym sezonie, przy nasyconym rynku wewnętrznym, skłoniły producentów do większej aktywności w handlu zagranicznym. Według danych Eurostat w okresie od lipca do grudnia 2016 r. z Polski wyeksportowano 331 tys. t jabłek, czyli o 49% więcej niż w tym samym okresie 2015 r., kiedy to z Polski wyjechało 222 tys. t. tych owoców. Nadal nie udało się osiągnąć poziomu sprzed wprowadzenia rosyjskiego embargo, niemniej jednak różnica wolumenu eksportu wyraźnie zmniejszyła się i wyniosła jedynie 6%, podczas gdy w poprzednim sezonie było to 26%.

Podsumowując Kowalewska zauważa, że warto zwrócić uwagę, że niemalże dwukrotnie zwiększył się eksport do krajów pozaunijnych, podczas gdy o 6% obniżył się wolumen wywozu jabłek do krajów UE. W analizowanym okresie niekwestionowanym liderem w imporcie polskich jabłek była Białoruś, gdzie wyeksportowano 125 tys. t tych owoców, co oznacza imponujący wzrost na poziomie 271% w ujęciu rocznym.

Drugim, pod względem wielkości odbiorcą polskich jabłek były Niemcy, gdzie wyeksportowaliśmy blisko 28 tys. t tych owoców, jednak o 13% mniej w ujęciu rocznym. Do głównych kierunków eksportowych w pierwszej połowie bieżącego sezonu należały również takie kraje jak: Rumunia (+42%), Kazachstan (+33%), Czechy (+10%), Łotwa (-56%), Egipt (+34%), Serbia (+638%) i Litwa (-63%) -dodaje ekspert.

O autorze

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...