Sezon 2017/18 w produkcji owoców jagodowych – podsumowanie

Sezon 2017/18 w produkcji owoców jagodowych – podsumowanie

Według szacunków GUS, opublikowanych w grudniu 2017 r., zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2017 r. wyniosły ok. 0,5 mln t. W porównaniu do 2016 r. obniżyły się o 15%, natomiast w stosunku do średniej z wcześniejszych 5 lat były niższe o ok. 10% – mówi Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.         

Anna Kitala wskazała, że do zakładów przetwórczych trafiło mniej surowca niż w sezonie poprzednim, jednak skala spadku dostaw była mniejsza niż wynikałoby to z poziomu zmniejszenia zbiorów. Stało się tak przede wszystkim ze względu na wysokie ceny skupu oferowane przez zakłady przetwórcze na krajowym rynku, co wpłynęło na obniżenie eksportu owoców świeżych.

Co więcej, IERiGŻ prognozuje, że wolumen eksportu przetworów z owoców kolorowych, tj. zagęszczonych soków, jak również mrożonych owoców obniży się mniej niż ich produkcji, ponieważ za granicę trafią nie tylko przetwory z sezonu 2017/18, ale również zapasy z sezonu wcześniejszego – dodaje ekspert.

Anna Kitala podkreśla, ze w strukturze produkcji owoców jagodowych w 2017 r. dominowały truskawki, z 37–procentowym udziałem. Zbiory tych owoców wyniosły 178 tys. t, co w stosunku do 2016 r. oznacza spadek o 10% (o 19 tys. t).

Wg danych IERiGŻ, za truskawki do konsumpcji bezpośredniej w 2017 r. płacono średnio 7,48 zł/kg, czyli więcej o 87% (o 3,48 zł/kg) niż rok wcześniej. Przeciętne ceny skupu truskawek odszypułkowanych do mrożenia wyniosły 5,4 zł/kg, natomiast truskawek z szypułką na koncentrat 3,75 zł/kg (wszystkie ww. ceny bez VAT). W porównaniu z 2016 r. zwiększyły się one odpowiednio o 64% (o 2,1 zł/kg) i o 92% (o 1,8 zł/kg). Tak wysokiego poziomu cen truskawek nie notowano jeszcze w historii polskiego członkostwa w UE – dodaje Kitala.

Podsumowując ekspert banku BGŻ BNP Paribas wg danych, opublikowanych w raporcie IERiGŻ Rynek owoców i warzyw, w grudniu 2017 r., produkcja zagęszczonego soku truskawkowego w sezonie 2017/18 wyniosła 6 tys. t wobec  4,5 tys. t w sezonie poprzednim. Z kolei produkcja mrożonych truskawek jest szacowana na poziomie 135 tys. t, czyli stabilnym w stosunku do sezonu 2016/17. Wg wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez Eurostat, eksport mrożonych truskawek w miesiącach  czerwiec – październik 2017 r. wyniósł blisko 44,8 tys. t, czyli był o 2,6% wyższy w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. Ze względu na wzrost cen  jednostkowych tych produktów, wartość eksportu zwiększyła się w znacznie większym  stopniu, bo o 40% r/r. IERIGŻ prognozuje, że w całym sezonie 2017/18 sprzedaż zagraniczna mrożonych truskawek może wynieść  90 tys. t, czyli będzie o 8% niższa w porównaniu z sezonem 2016/17. Ich przeciętne ceny zwiększą się z 1,29 EUR/kg do 1,8 EUR/kg.

O autorze

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...