Bez poprawek Senatu do noweli ustawy o podatku rolnym

Bez poprawek Senatu do noweli ustawy o podatku rolnym

Senat (01.06) bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (projekt komisyjny). Nowelizacja przewiduje, że obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie jedynie na tych współwłaścicielach, którzy nie są zwolnieni z tych podatków.

Nowela zmienia przepisy ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  Zmiany dotyczą zawartej w tych ustawach zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości. Zasada ma być ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Obecnie podmiot (osoba), która jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa, musi zapłacić kwotę podatku liczoną od całej nieruchomości.  W praktyce płaci także za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku.

Zarówno orzecznictwo sądowe, jak i Ministerstwo Finansów prezentują stanowisko, że naliczanie kwoty podatku powinno się odbywać poprzez ustalenie kwoty zobowiązania od całej nieruchomości, a następnie odliczenie od tego kwoty przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych z podatku. Praktyka stosowana przez organy podatkowe jest jednak inna.

Obecnie w przypadku, gdy podatek jest wysoki osoby płacące go za innych współwłaścicieli oddają często sprawę do sądu i z reguły ją wygrywają. Natomiast, gdy kwoty podatku są drobniejsze, a przykładowo Spółdzielnia Mieszkaniowa będąca współwłaścicielem gruntu wspólnie z gminą ma zapłacić podatek od nieruchomości, de facto płacą go mieszkańcy w swoim czynszu. Taka sytuacja prowadzi do nadmiernego i całkowicie nieuzasadnionego obciążania obywateli.

Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Komisja do Spraw Petycji, co jest następstwem skierowanej do Sejmu petycji przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT z Rzeszowa. Nad projektem pracowały komisje finansów oraz samorządu terytorialnego, a także podkomisja.

Nowelę do ustawy poparło 64 senatorów, 26 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

O autorze

Renata Słomnicka

Renata Słomnicka

Absolwentka i doktorantka wydziału ogrodniczego SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian – perspektywy, metody oraz kierunki postępu hodowlanego. Interesuje się także możliwościami wykorzystania technik biotechnologicznych w pracy hodowlanej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...