Nowe przepisy regulujące zatrudnianie pracowników spoza granic kraju

Nowe przepisy regulujące zatrudnianie pracowników spoza granic kraju

W Polsce powszechne jest zatrudnianie pracowników spoza granic kraju, szczególnie do wykonywania prac sezonowych. Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnoszące się do zatrudniania cudzoziemców z sześciu państw.

Dotychczas obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji nie musieli uzyskiwać pozwolenia na pracę. Wystarczyło, że pracodawca w ich imieniu złożył odpowiednie oświadczenie do powiatowego urzędu pracy. Nie posiadając stosownego pozwolenia obywatele tych krajów mogli pracować przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej praca na starych zasadach będzie możliwa dla cudzoziemców do końca 2018 roku. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zarejestrowanie oświadczeń do końca 2017 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi możliwa będzie tylko w przypadku prac nie sezonowych realizowanych przez obywateli wspomnianych wcześniej państw. Okres na wykonanie pracy będzie wynosił do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Równocześnie istnieje możliwość ubiegania się o wydanie pozwolenia na pracę sezonową dla obywateli wszystkich państw trzecich. Posiadanie stosownego pozwolenia umożliwia wykonywanie pracy do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W przypadku osób korzystających z wizy pracowniczej, okres ten jest liczony od momentu wjazdu na terytorium Polski. Względem obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji przewidziano możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego do 3 lat oraz powierzenia innej pracy niż sezonowa (do 30 dni). Organami odpowiedzialnymi za wydanie odpowiedniego zezwolenia będą powiatowe urzędy pracy. Wydanie zezwolenia na pracę sezonową, jak również wniosek o wpis oświadczenia podlegają opłacie w wysokości 30 zł. Urząd ma prawo do odmowy wydania takiego wniosku. Dotychczas pracodawca rejestrujący oświadczenia nie ponosił kosztów finansowych z tego tytułu.

 

 

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...