Większe zarobki bez utraty ubezpieczenia społecznego rolników

Większe zarobki bez utraty ubezpieczenia społecznego rolników

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 roku zmieniająca ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oznacza to, że od Nowego Roku właściciel gospodarstwa rolnego może dorobić więcej nie obawiając się utraty ubezpieczenia społecznego rolników.

Na podstawie ustawy uległa podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwota warunkująca możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem.

Na podstawie poprzednich przepisów (art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), rolnik lub domownik mógł kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, mimo objęcia go ubezpieczeniem w systemie powszechnym z tytułu umów, o których mowa powyżej albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem, o ile przychód z tego tytułu nie przekraczał 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym. Spełniając te warunki rolnik lub domownik podlegał zarówno ubezpieczeniu obowiązkowemu w ZUS, jak i dobrowolnemu w KRUS.

Wprowadzona zmiana umożliwienia obecnie rolnikom zachowanie ciągłości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Taka ciągłość jest wymagana między innymi przy nabywaniu prawa do świadczeń krótkoterminowych z tego ubezpieczenia lub prawa do emerytury rolniczej. Wobec tego uznano zasadność podwyższenia do minimalnego wynagrodzenia za pracę kwoty warunkującej możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowej działalności, o której mowa w art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Tags: KRUS

O autorze

Renata Słomnicka

Renata Słomnicka

Absolwentka i doktorantka wydziału ogrodniczego SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian – perspektywy, metody oraz kierunki postępu hodowlanego. Interesuje się także możliwościami wykorzystania technik biotechnologicznych w pracy hodowlanej.

Comments

 1. Patrycja
  Patrycja 10 stycznia, 2017, 09:40

  To bardzo dobra wiadomość.

  Reply this comment
 2. Kinga
  Kinga 10 stycznia, 2017, 16:31

  Dobra wiadomosc dla rolnikow

  Reply this comment
 3. Kasiek
  Kasiek 10 stycznia, 2017, 23:27

  Rolnicy często podejmują krótkotrwałe prace aby dorobić do gospodarstwa. Teraz będą mogli dorobić więcej nie tracąc ubezpieczenia w KRUS i nie martwiąc się tym samym o prawo do emerytury rolniczej w przyszłości.

  Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...