Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych

Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mają one zmniejszyć ryzyko utraty przez producentów rolnych przychodów na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Jak podaje wiceminister rolnictwa, Jacek Bogucki na dopłaty do ubezpieczeń rząd przekazał w tym sezonie 917 milionów złotych, co stanowi ponad 4 razy większą kwotę w porównaniu do roku ubiegłego. Zwiększenie środków oraz zmiana sposobu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, ma zapewnić jak największej grupie rolników dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną wysokością dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

W myśl nowych przepisów, rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy od jednego lub kilku rodzajów ryzyka, uzyskując dotację w wysokości 65 proc. składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą stawki maksymalne sumy ubezpieczenia, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia. Przepisy nie będą dotyczyć jednak upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, a przy określaniu sumy ubezpieczenia nie będą wyliczane stawki taryfowe dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania

Obecnie na rynku 5 towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisy obejmujące ubezpieczenie od 10 różnych rodzajów zagrożeń pogodowych (m. in.: susza, przymrozki, skutki przezimowani). Za brak wykupionej polisy ubezpieczeniowej na połowę upraw na producentów rolnych nakładana jest opłata karna 2 euro za hektar.

Źródło: PAP

O autorze

Renata Słomnicka

Renata Słomnicka

Absolwentka i doktorantka wydziału ogrodniczego SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian – perspektywy, metody oraz kierunki postępu hodowlanego. Interesuje się także możliwościami wykorzystania technik biotechnologicznych w pracy hodowlanej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...