PIORiN ostrzega o podrabianych ŚOR

PIORiN ostrzega o podrabianych ŚOR

 Wskazówki PIORiN-u, dotyczące zakupu środków ochrony roślin.

Kupuj tylko środki ochrony roślin:

Pamiętaj!

Kupując środki ochrony roślin:

  • zapytaj sprzedawcę o numer wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu i kupuj wyłącznie u dystrybutorów zarejestrowanych (Informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Twojej okolicy uzyskasz w najbliższym Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod linkiem: http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/);
  • zażądaj dowodu zakupu;
  • za pośrednictwem Internetu zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ to główny kanał dystrybucji środków ochrony roślin niedopuszczonych do legalnej sprzedaży.

Uważaj na podróbki!

Twoją czujność niech obudzi:

  • atrakcyjna cena;
  • słaba jakość opakowania i etykiety lub opakowanie zastępcze;
  • niepełna nazwa preparatu;
  • etykieta w języku obcym lub nietrwale przytwierdzona do opakowania;
  • brak na opakowaniu informacji tj.: data produkcji, numer partii, numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu / pozwolenia na handel równoległy, nazwy posiadacza zezwolenia/ pozwolenia;
  • brak charakterystycznych zabezpieczeń stosowanych przez producentów środków ochrony roślin.

PIORiN chce zwrócić szczególną uwagę, aby nie kupować podrobionych produktów, z niepewnego źródła, gdyż stosowanie takich preparatów, może być niebezpieczne, zarówno dla środowiska, jak i człowieka.

O autorze

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...