Strategia żywienia roślin ogrodniczych

Strategia żywienia roślin ogrodniczych

Jak zaplanować taktykę właściwego odżywiania roślin ogrodniczych? Badania naukowe wskazują na zasadność stosowania preparatów biostymulujących lub nawozów wzbogaconych w związki biologicznie aktywne.

Strategia to zaplanowane działanie, zmierzające od uzyskania określonych efektów. Gdy wykorzystamy posiadaną wiedzę i umiejętności, możemy zminimalizować ryzyko pogorszenia wielkości i jakości plonu. Warunkiem uzyskania wysokiego i dobrej jakości plonu jest prawidłowe zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe. Podstawą prawidłowego żywienia roślin powinno być dostosowanie dawki nawozów do ich wymagań pokarmowych, w oparciu o analizę chemiczną i ocenę kwasowości gleby.

 Co wpływa na efektywne nawożenie?

Na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny ma wpływ wiele czynników: odczyn gleby, zasolenie, światło, wilgotność i temperatura. Niekorzystne wahania tych czynników mogą wywoływać warunki stresowe dla roślin, ograniczając fotosyntezę oraz indukując energochłonne procesy adaptacyjne. Niesprzyjające warunki wegetacji mogą powodować zaburzenia w pobieraniu składników pokarmowych, a tym samym wpływać na obniżenie potencjału produkcyjnego roślin.

 Wspomagające biostymulatory

Badania naukowe potwierdzają korzystny wpływ niektórych związków o działaniu stymulującym na zdolność radzenia sobie roślin w warunkach stresowych. Nie stanowią one składników pokarmowych, a zatem nie odżywiają w sposób bezpośredni roślin, ale aktywizują procesy wspomagające prawidłowy rozwój organizmów roślinnych.

Stwierdzono, że biostymulatory zwiększają odporność roślin na niesprzyjające czynniki środowiska oraz ułatwiają ich regenerację po wystąpieniu niekorzystnych warunków.

 Skład i stosowanie

Najbardziej powszechne związki i mikroorganizny o właściwościach biostymulujących, dodawane do preparatów dostępnych na rynku, to m.in. aminokwasy, fitohormony, enzymy i witaminy zawarte w ekstraktach z alg, wodorostów morskich i glonów; chitozan pozyskiwany z pancerzy skorupiaków morskich; mieszanina soli sodowych (PNP, ONP, 5NG) oraz bakterie z grupy Azotobacter, Pseudomonas, Bacillus, promieniowce i drożdże, określane mianem „efektywnych mikroorganizmów” (wykorzystywane głównie do usprawnienia gleby).

Jednym ze sposobów podania biostymulatorów jest oprysk, niektóre produkty są przeznaczone do stosowania doglebowego. Naniesienie preparatów w formie roztworu na części nadziemne roślin traktowane jest głównie jako zabieg ochronny lub kondycjonujący. Gdy w składzie preparatu oprócz substancji aktywnych znajdują się składniki pokarmowe, mówimy o dokarmianiu pozakorzeniowym.

 Potwierdzone naukowodziałanie

Stosowanie preparatów biostymulujących lub nawozów wzbogaconych w związki wykazujące aktywność biologiczną jest uzasadnione efektywnością pobierania składników pokarmowych, usprawnieniem ich transportu w roślinie, wzmocnieniem odporności roślin (szczególnie w warunkach stresowych) oraz podniesieniem potencjału produkcyjnego roślin. Korzystne działanie tych związków nie zwalnia jednak z zachowania środków ostrożności, polegających na ścisłym stosowaniu się do zaleceń producenta.

 

 

O autorze

Anna Ewa Michowska

Anna Ewa Michowska

Doktor nauk rolniczych. Specjalista w dziedzinie ogrodnictwa. Ekspert w zakresie uprawy i nawożenia roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...