„Tank-mix” – łączenie środków ochrony roślin z nawozami

„Tank-mix” – łączenie środków ochrony roślin z nawozami

Coraz większą popularność zdobywa proces „tank-mix”, który polega na jednoczesnym stosowaniu środków ochrony roślin (ŚOR) z nawozami. Takie rozwiązanie zyskuje wielu zwolenników za sprawą korzyści finansowych i organizacyjnych. Jednak przed wyborem tej metody należy dokładnie zapoznać się z tematem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia roślin i obniżenia skuteczności ŚOR.

Zasady i warunki skutecznego przeprowadzania procesu

Planując proces łączenia ŚOR z nawozami, należy w wiarygodnym źródle sprawdzić możliwość łączenia danych substancji. Do tego celu można skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów „tank-mix”, które udzielają poprawnych informacji. Kolejny etap polega na sprawdzeniu, czy istnieje zbieżność terminów wykonywanych zabiegów i podobna etykieta/instrukcja stosowania. Przed podjęciem decyzji odnośnie do realizacji zabiegu zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów mieszalności. W małym pojemniku należy wymieszać odpowiednie proporcje wybranych składników, a następnie sprawdzić:

  • trwałość zawiesiny/emulsji,
  • pienienie roztworu,
  • trwałość pienienia,
  • wytrącanie się osadu,
  • pH składnika/mieszaniny.


Przygotowując roztwór, należy pamiętać o kolejności dodawania substratów. Do nawozu dodaje się odpowiednio rozcieńczone ŚOR: najpierw zawiesiny, następnie emulsje, a na końcu roztwory. Woda do wykonywania rozcieńczeń nie powinna mieć zbyt niskiej temperatury, polecana to 15–20˚C. Ciecz przygotowuje się bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Pozostawienie substancji w zbiorniku nawet na kilka godzin może spowodować obniżenie mieszalności i wywołać negatywne skutki. Metodę „tank-mix” należy stosować podczas intensywnego rozwoju roślin, ale nie podczas kwitnienia. W trakcie przeprowadzania zabiegu zalecana jest umiarkowana temperatura powietrza nieprzekraczająca 20˚C. Oprysk powinien być wykonany na rośliny osuszone z deszczu bądź rosy.

Zalety

Dzięki tej metodzie można odnieść znaczące korzyści finansowe. Łącząc dwa zabiegi koszty paliwa i pracy są niższe o ok. 40%. Zostaje ograniczona liczba spryskiwań, dzięki czemu straty spowodowane ugniataniem roślin i gleby są mniejsze. Metoda „tank-mix” wpływa również na poprawienie organizacji pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu wielu zabiegów agrotechnicznych. Proces jest zgodny z dobrymi praktykami rolniczymi, ponieważ zwalcza agrofagi i równocześnie poprawia ogólną kondycję roślin poprzez dolistne dokarmianie nawozami.

Wady

Nie przestrzegając ogólnych zasad stosowania metody łączenia ŚOR z nawozami, narażamy się na ryzyko. Lekceważenie informacji na temat możliwości wiązania poszczególnych składników, brak ich wiarygodnego źródła bądź zbyt duża ilość składników powodują zagrożenie uszkodzenia roślin oraz zmniejszenia skuteczności ŚOR. Nieprawidłowości prowadzą również do problemów technicznych i zwiększenia toksyczności mieszaniny.

Metoda „tank-mix” przeprowadzona poprawnie może dać wiele korzyści. Zawsze należy przestrzegać etykiet składników, szczególnie dotyczących dawek, zasad bezpieczeństwa oraz zastrzeżeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, nawozy mogą być aplikowane łącznie ze środkami ochrony roślin wyłącznie, jeśli jest to przewidziane w instrukcji stosowania ŚOR lub nawozu.

Kategorie: Warzywnictwo, Ochrona

O autorze

Beata Domitrz

Beata Domitrz

Zainteresowania: zastosowanie ekologicznych rozwiązań w rolnictwie i zrównoważony rozwój.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...