2017 rok był rekordowym pod względem produkcji mrożonek

2017 rok był rekordowym pod względem produkcji mrożonek

Wg GUS produkcja mrożonych warzyw w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 i więcej osób w 2017 r. wyniosła 707 tys. t (+9,1% w porównaiu do roku ubiegłego), co stanowiło najwyższy poziom w historii. Znaczny wzrost produkcji, mimo stabilnej bazy surowcowej (zbiory warzyw gruntowych w 2017 r. na poziomie zbliżonym do roku 2016), świadczy w dużej mierze o zmieniającej się strukturze upraw oraz wymaganiach rynku – informuje Mariusz Dziwulski ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego banku PKO BP.

W ostatniej dekadzie produkcja mrożonych warzyw w Polsce wzrosła o ponad 54%, napędzana wzrastającym zapotrzebowaniem na rynku krajowym, ale także rosnącym eksportem. Silny wzrost produkcji w 2017 r. spowodowany jest także zwiększonym popytem ze strony zakładów przetwórczych w obliczu spadku dostępności owoców do mrożenia z uwagi na znaczące straty przymrozkowe – dodaje ekspert.

Jak przypuszcza Mariusz Dziwulski utrzymanie trendów w konsumpcji żywności a także rozwoju sektora HoReCa, może spowodować, że produkcja mrożonych warzyw w Polsce w kolejnych latach również będzie się zwiększać. Potencjał rozwoju rynku wciąż jest znaczny z uwagi na szeroką bazę surowcową, wysoką konkurencyjność a także relatywnie dużą przestrzeń do wzrostu konsumpcji krajowej. Polska jest drugim, po Belgii (ok 1 mln t), producentem mrożonych warzyw w UE. Udział Polski, przy stabilnej w ostatnich 5 latach produkcji w Belgii (dane Statista), na rynku unijnym się zwiększa. W relatywnie krótkim czasie polska ma szansę być największym producentem w UE.

O autorze

Bank PKO BP

Bank PKO BP

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...