Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń

Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach 19 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”. Spotkanie umożliwi współpracę przy edukacji  społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy w zakresie ochrony żyzności gleb i ich bioróżnorodności.

Spotkanie informacyjne zostało poświęcone przedstawieniu celów i dokładnej tematyki projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2019. W trakcie spotkania dr Beata Kowalska zaprezentowała główne problemy związane z degradacją gleb w Polsce oraz spadkiem ich bioróżnorodności mikrobiologicznej, a dr hab. Urszula Smolińska przybliżyła uczestnikom temat bioróżnorodności mikroorganizmów i ich wpływu na jakość gleby. Ważnym punktem spotkania było wystąpienie dr Magdaleny Szczech, która w swojej prezentacji skoncentrowała się na działaniach jakie należy podjąć w kierunku ochrony gleb użytkowanych rolniczo. Informacje na temat zaplanowanych w ramach projektu działań w projekcie zaprezentowała dr Iwona Sowik.

Celem rozpoczętego projektu jest:

  • edukacja w zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo,
  • informowanie na temat znaczenia życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej, a także przeciwdziałania ich degradacji,
  • zwrócenie uwagi na możliwości występowania zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji roślinnej oraz w obrocie żywności minimalnie przetworzonej, wynikających z niewłaściwych praktyk rolniczych,
  • promowanie wtórnego zagospodarowania odpadów organicznych w celu zapobiegania degradacji gleb,
  • wskazanie technologii i praktyk prowadzonych w celu ochrony gleb oraz ograniczenia ryzyka skażeń mikrobiologicznych w rolnictwie.

 

Kategorie: Aktualności

O autorze

Renata Słomnicka

Renata Słomnicka

Absolwentka i doktorantka wydziału ogrodniczego SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian – perspektywy, metody oraz kierunki postępu hodowlanego. Interesuje się także możliwościami wykorzystania technik biotechnologicznych w pracy hodowlanej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...