Outsourcing – nowoczesna forma pracy zakładów serwisowych maszyn rolniczych

Outsourcing – nowoczesna forma pracy zakładów serwisowych maszyn rolniczych

Serwis techniczny jest ważnym obszarem działalności gospodarczej. Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniego podziału prac w taki sposób, aby rozszerzać ofertę usługową, polepszać jakość świadczenia serwisu oraz sprostać coraz większej konkurencji rynkowej. Dlatego koniecznością staje się minimalizowanie kosztów stałych. Jednym ze sposobów jest outsourcing, stosowany w przypadku prac, które wymagałyby dużych nakładów inwestycyjnych zakładu serwisowego, jak np. zakup obrabiarek, samochodów transportowych itp.

Outsourcing w serwisie

Postęp techniczny i organizacyjny to czynnik najbardziej wpływający na zmiany w sektorze usług w rolnictwie. Podlega ono ostatnio wielu wpływom, uwarunkowania rozwoju dotyczą sfery produkcyjnej, ekonomicznej, społecznej i politycznej. Cecha obsługi technicznej to konieczność utrzymania gotowości świadczenia usług przy zmiennym zapotrzebowaniu na nie w ciągu roku. Liczba napraw maszyn rolniczych jest uzależniona od dwóch czynników. Są to sezonowe wahania wykorzystania maszyn w rolnictwie oraz ich wiek.

Firmy handlowe zajmujące się sprzedażą prowadzą też obsługę serwisową oferowanych maszyn jako autoryzowani serwisanci. Efektywność tych działań bywa coraz częściej wspomagana korzystaniem z outsourcingu. Pojęciem tym określa się nawiązanie długotrwałej współpracy między firmami z różnych sektorów, specjalizujących się w danej dziedzinie. Tym samym przedsiębiorstwo określa swoje kluczowe kompetencje, a pozostałe funkcje, niezbędne do jego funkcjonowania, realizowane są poza nim przez przedsiębiorstwa współpracujące. Głównym celem takiego postępowania jest zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej. Firma może skoncentrować się na działalności zasadniczej, w której ma przewagę konkurencyjną na rynku. Procesy wspomagające są natomiast wykonywane w przedsiębiorstwach z nią współpracujących.

 

           

Rys. 1. Czas korzystania z outsourcingu przez zakłady serwisowe maszyn rolniczych

Analiza sektora maszyn rolniczych wskazuje na wzrost zainteresowania tą formą współpracy. 80% zakładów serwisowych deklaruje stosowanie outsourcingu. Spośród nich ponad połowa wdrożyła to rozwiązanie w okresie ostatnich trzech lat. Jednocześnie serwisy funkcjonują na rynku maszyn rolniczych przez okres dłuższy niż deklarowany czas korzystania z outsourcingu. Tendencja ta potwierdza intensywny rozwój branży serwisowania w rolnictwie w ostatnich latach.

Przyczyny wdrażania nowych rozwiązań

Tylko duże zakłady mogą sobie pozwolić na wyposażenie we wszystkie niezbędne urządzenia. Dla polskiej gospodarki, również w sferze usług serwisowych, charakterystyczne jest rozdrobnienie przedsiębiorstw i duża konkurencja.

Procesy obsługi serwisowej są najliczniej wymienianą grupą zadań zlecanych zakładom zewnętrznym. Głównym czynnikiem wpływającym na taką sytuację jest brak możliwości wykonania naprawy, która wymaga odpowiedniego wyposażenia serwisu w drogi sprzęt specjalistyczny. Sytuacja ta odnosi się głównie do przypadków, w których części należy poddać regeneracji. Największy segment stanowi obróbka mechaniczna – szlifowanie, frezowanie, piaskowanie. Należy zaznaczyć, że sprzęt używany do tego celu jest drogi, a jego wykorzystywanie w zakładzie serwisowym nie byłoby pełne. Zatem działaniem racjonalnym i  ekonomicznie uzasadnionym jest wykonywanie tych czynności przez firmę współpracującą z serwisem.

Korzyści z outsourcingu

Wpływ outsourcingu przejawia się przede wszystkim w możliwości szybszej realizacji zleceń serwisowych. Stwarza możliwość obsłużenia większej liczby klientów, co przekłada się na wzrost zysków przedsiębiorstwa. Celem jest usprawnienie funkcjonowania serwisu i przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie zlecenia serwisowego przez klientów. Współpraca z innym przedsiębiorstwem ma zazwyczaj charakter uzupełniania działalności zakładu serwisowego o czynności, które z różnych względów nie są wykonywane na miejscu w serwisie.

Niektóre zakłady korzystają z kilku różnych form outsourcingu. Najczęściej współpraca ta dotyczy czynności bezpośrednio związanych z realizacją zleceń serwisowych, naprawą i regeneracją części. Na popularności zyskują coraz bardziej sprzedaż części wymiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz transport (głównie olejów) z magazynu do serwisu oraz od i do klientów. Ze względu na specyficzne i nierzadko trudne warunki świadczenia usług serwisowych zakłady korzystają z firm zewnętrznych również w zakresie utylizacji przepracowanych olejów eksploatacyjnych, stanowiących pozostałość po planowych przeglądach serwisowych.   

 

 

Kategorie: Aktualności, Pozostałe

O autorze

Tatiana Buchwald

Tatiana Buchwald

Doktor nauk rolniczych. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autorka prac naukowych i popularno-naukowych z dyscypliny inżynierii rolniczej. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół procesów eksploatacji maszyn użytkowanych w rolnictwie.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...