Przekażesz swoje gospodarstwo – możesz uzyskać wsparcie

Przekażesz swoje gospodarstwo – możesz uzyskać wsparcie

Od 12 września br. będzie można składać wnioski o wsparcie w ramach „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Pomoc ta może zostać przyznana rolnikowi, który jest wpisany do ewidencji producentów, uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich, przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, ponadto nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat oraz nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR do 11 października 2016 r.

Wsparcie wypłacane jest jednorazowo,  zaś jego wysokość będzie iloczynem  120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniona zostanie m.in. powierzchnia przekazywanego gospodarstwa (im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów), powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy oraz informacja czy gospodarstwo przekazane jest rolnikowi, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczony jako rolnik.

Aby rolnik, mógł skorzystać z pomocy powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. W województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

O autorze

Redakcja

Redakcja

Portal www.ogrodnictwo.expert tworzymy z myślą o producentach z sektora rolniczego. Adresujemy go w szczególności do osób związanych zawodowo z produkcją ogrodniczą, które chcą być na bieżąco z aktualnymi informacjami z branży lub poszukują wskazówek dotyczących prowadzenia gospodarstwa. Tematyka serwisu jest poświęcona uprawom sadowniczym, warzywniczym, a także szeroko pojętym zagadnieniom prawnym i ekonomicznym dotyczących sektora ogrodniczego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...