Ustawa o Prawie wodnym podpisana

Ustawa o Prawie wodnym podpisana

W czwartek (03.08.br.) Prezydent podpisał ustawę o Prawie wodnym. Wdraża ona stopniowe opłaty za pobór wody m.in. przez energetykę, przedsiębiorców i rolników. Ustawa ta wejdzie w życie z początkiem 2018 roku.

Podpisana ustawa o Prawie wodnym ma w pełni wprowadzać przepisy unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wdrożone przepisy umożliwiają Polsce zrealizować ostatni z tzw. warunków ex ante, czyli warunek pozwalający odblokować 3,5 mln euro z funduszy unijnych na inwestycje związane z gospodarką wodną (w tym przeciwpowodziową). W celu sprawniejszego zarządzania zasobami wodnym na mocy ustawy powołane będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wysokość cen za dostarczoną wodę mieszkańcom mają utrzymać się bez zmian do końca 2019 roku.

Wysokość cen za pobór wody dla mieszkańców zostaną szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów i mają zostać na niezmiennym poziomie a ewentualna podwyżka będzie stopniowa, po wykonaniu analiz społeczno-ekonomicznych– informuje wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

W 2020 roku przemysłowe punkty poboru wody muszą zostać opomiarowane. Montaż liczników zostanie założony na koszt nowej instytucji „Wody Polskie”. W konsekwencji będzie to powodować podwyżki różnego rodzaju produktów (nie tylko spożywczych).

Gospodarstwa zużywające najwięcej wody, prowadzące dużą hodowlę zwierząt ( ok. 3,1 tys.), hodowcy ryb, a także posiadacze stawów hodowlanych zapłacą więcej za wodę. Zużycie wody do 5 tys. litrów na dobę z przeznaczeniem do celów rolniczych będzie bezpłatne.

Prawo wodne wprowadza opłatę „za utracona wodę”. Dotyczy ona dużych nieruchomości, w których 75% jest trwale zabudowana i uszczelniona. Powstanie przy takich obiektach instalacji pozwalających na retencję wody spowoduje obniżenie opłat nawet dziesięciokrotnie. Ordynacja przyjmuje również „podatek denny”. Rozporządzenie pozwala na zwolnienie z opłat rocznych grunty pokryte wodami, które znajdują się w użytkowaniu jednostek samorządu terytorialnego i są przekazywane np. klubom sportowym. Zwolnienie będzie możliwe, gdy infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna.

Kategorie: Aktualności
Tags: Prawo wodne

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...