W Twoim gospodarstwie wystąpiły straty? Zgłoś to do ARiMR

W Twoim gospodarstwie wystąpiły straty? Zgłoś to do ARiMR

Beneficjenci otrzymujący wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, u których w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie mogą zrealizować przynajmniej jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, proszeni są o poinformowanie ARiMR- informuje ARiMR

 Zawiadomienie Agencji w stosownym terminie pozwoli przychylić się do całkowitego lub częściowego zwolnienia Beneficjenta z zrealizowania zaciągniętych zobowiązań. W przypadku realizowanych działań w ramach PROW 2007-2014, za zgodą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zostać wyznaczony nowy termin ich wykonania.

Jak dokonać zgłoszenia i w jakim terminie?

W tym celu Beneficjent powinien złożyć pisemny wniosek obejmujący opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędne dokumenty ( jeżeli jest już w ich posiadaniu) w Oddziale Regionalnym ARiMR adekwatnym do miejsca realizacji operacji. Jak podaje ARiMR załączonym do wniosku dokumentem może być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę.

Beneficjenci korzystający np. ze wsparcia otrzymanego na „ Modernizację gospodarstw rolnych” wniosek oraz załączniki powinni złożyć w niżej wymienionych terminach:

  • Beneficjenci PROW 2007-2013 – 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku
  • Beneficjenci PROW 2014-2020 – 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi o nie zwlekanie ze złożeniem wniosków w odpowiednich Oddziałach.

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Kategorie: Aktualności

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...