Wsparcie finansowe dla rolników po suszy

Wsparcie finansowe dla rolników po suszy

Oferowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansowa dotyczy rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznej suszy lub powodzi.

            O pomoc finansową w pierwszej kolejności ubiegać mogą się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej 70 proc.  Wnioski należy złożyć w biurach powiatowych ARiMR w terminie od 14 do 28 września 2018r. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Rolnik nie posiadający polisy ubezpieczeniowej, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Składając wniosek o pomoc finansową należy pamiętać o dołączeniu do wniosku m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Jak informuje ARiMR pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% danej uprawy (przy czym w ramach naboru wniosków składanych w terminie 14-28 września 2018 r. pomocą będą objęte szkody poniesione na powierzchni uprawy wwysokości co najmniej 70% danej uprawy);
  • będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

            Jak podaje ARiMR rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać w terminie od 26 września do 17 października 2018 r. Producenci rolni mogą otrzymać pomoc w wysokości 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.

       Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kategorie: Aktualności, Dotacje

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...