Posts From Łukasz Zaremba

Powrót do strony głównej
Aktualności Pozostałe

Produkcja ekologiczna warzyw w Polsce – szansą dla ogrodników

W konwencjonalnej produkcji warzyw w Polsce dominuje kapusta. W produkcji ekologicznej udział warzyw z tej rodziny jest natomiast niewielki (ok. 1,1%). W 2016 r. ekologiczne kapusty prowadzono na niespełna 600

Aktualności Pozostałe

Sadownictwo ekologiczne w Polsce

Obecność rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej zaznacza się coraz wyraźniej. W Polsce rozwój ogrodnictwa ekologicznego stał się już faktem i dowodem na to, że polscy przedsiębiorcy potrafią sprostać nowym wyzwaniom

Prawo i ekonomia

Produkcja żywności ekologicznej szansą dla małych gospodarstw?

Polski rynek żywności ekologicznej na tle Unii Europejskiej i reszty świata jest jeszcze słabo rozwinięty, czego przyczyn można upatrywać w dotychczasowym braku odpowiedniego finansowania ze strony państwa. W bieżącym roku

Ekonomia w ogrodnictwie Prawo i ekonomia

Uprawa orzechów laskowych – czy się opłaca?

Najważniejszym rejonem decydującym o wielkości produkcji leszczyny w naszym kraju jest woj. lubelskie, gdzie mieści się ponad 40% nasadzeń. Drugi ośrodek produkcji tego gatunku to woj. świętokrzyskie (ok. 21% udziału),

Ekonomia w ogrodnictwie

Co się dzieje z polskimi gruszkami?

Powierzchnia sadów gruszowych w Polsce jest mniejsza od areału większości pozostałych gatunków drzew owocowych. Główny czynnik ograniczający produkcję to zbyt długi okres wegetacji większości odmian, potrzebny do osiągnięcia pełnej dojrzałości

Ekonomia w ogrodnictwie

Kierunki eksportu świeżych owoców z Polski

W sierpniu minął drugi rok od zamknięcia rosyjskich granic dla polskich owoców. Nagła utrata istotnego odbiorcy spowodowała zamieszanie na naszym rynku i konieczność znalezienia alternatywnych kierunków zbytu. W najbardziej kłopotliwej

Przetwórstwo i handel Sadownictwo

Polskie jabłka a światowy rynek owoców

Obecna sytuacja na rynku i utrzymująca się blokada naszego kluczowego wschodniego odbiorcy, mogą być zapowiedzią trudniejszego okresu dla polskich sadowników. Struktura polskich nasadzeń jabłoni nadal nie jest przystosowana do nowych