Do 100 tys. zł premii na dobry początek działalności pozarolniczej

Do 100 tys. zł premii na dobry początek działalności pozarolniczej

Od 13 marca 2017 rusza nabór wniosków o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Wnioski będzie można składać do 11 kwietnia 2017 r -informuje ARiMR.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przeznaczona jest dla rolników, domowników lub małżonków rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. Pomoc może być również przyznana beneficjentom "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 – 2020. Jednocześnie ten rodzaj pomocy nie przysługuje beneficjentom kilku innych form wsparcia, tj. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 – 2020.

Środki pieniężne można przeznaczyć na założenie firmy związanej m.in. z przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. W pierwszej kolejności, gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, zostanie wypłacone 80% premii. Na spełnienie tych warunków beneficjent będzie miał 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

 

Kategorie: Dotacje
Tags: ARiMR

O autorze

Renata Słomnicka

Renata Słomnicka

Absolwentka i doktorantka wydziału ogrodniczego SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian – perspektywy, metody oraz kierunki postępu hodowlanego. Interesuje się także możliwościami wykorzystania technik biotechnologicznych w pracy hodowlanej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...