Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic będą mogli składać wnioski o pomoc. Termin rozpoczęcia składania wniosków oraz wzór wniosku zostanie ogłoszony na stronie Agencji – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jak podaje ARiMR o pomoc może się starać producent rolny:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Pomoc producentom będzie udzielana:

 • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 • poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:
 1. w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 2. w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł,
 3. wystąpiły w lasach. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że stawka pomocy będzie wynosiła:

 • 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu
 • 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

   (Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy)

 • maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Pomoc, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w uprawach rolnych, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r- informuje ARiMR

Do wniosku producent rolny dołącza:

1) kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego informacje:

 • o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu
 • o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody

(Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego)

3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis)

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Kategorie: Dotacje

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Comments

 1. Marzena Pająk
  Marzena Pająk 18 września, 2017, 17:37

  Pomoc rolnikom poszkodowanym w trakcie sierpniowych nawałnic jest bardzo potrzebna. Zwłaszcza,że idzie jesień a wielu z nich jest nadal bez dachu nad głową. Myślę,że wszystkie procedury nie mogą trwać długo.

  Reply this comment
 2. Jula
  Jula 15 października, 2017, 20:23

  Co może człowiek wobec natury ? Jest bezsilny i bezradny w obliczu żywiołu. Pomoc rolnikom i sadownikom w wielu przypadkach jest jak zbawienie .

  Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...