Przetwórstwo owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa rolnego

Przetwórstwo owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa rolnego

Działalność przetwórcza, oparta na płodach rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie, pozwala przejąć przez rolnika marżę przetwórczą. A warto podkreślić, że przykładowo dla soku NFC naturalnie mętnego, jako produktu finalnego, marża producenta, hurtowników i sprzedawców może stanowić nawet 50% ceny detalicznej.

W większości małych i średnich gospodarstw rolnych pracę wykonują członkowie rodziny. Przynosi ona efekty w postaci pozyskiwania płodów rolnych (owoców oraz warzyw), tj. produkcji pierwotnej. Zyski z tej działalności nie zawsze wydają się wystarczające, szczególnie w przypadku gospodarstw dysponującym niewielkim areałem ziemi uprawnej.

Szansa na zwiększenie dochodów?

Gospodarstwa rolne stanowią bazę surowcową głównie dla przemysłu spożywczego. Część z nich uczestniczy w łańcuchu logistycznym „od pola na stół” (from field to table) dostaw nieprzetworzonych produktów rolnych. Wykonując dodatkową działalność handlową, dostarczają nieprzetworzone produkty rolne bezpośrednio finalnemu konsumentowi na rynku lokalnym.

Propozycją zwiększenia dochodów rolnika może być inwestycja w małe przetwórstwo surowców (owoców oraz warzyw), uzyskanych wcześniej z produkcji pierwotnej. Wytworzone produkty przetworzone trzeba sprzedać i końcowy sukces zależy od możliwości dystrybucji swoich produktów, tzn. znalezienia klientów. Najkorzystniejsze w przypadku podejmowania takiej działalności jest wykorzystanie już posiadanych łańcuchów dystrybucyjnych lub ich wytworzenie od podstaw, tj. zadbanie o odbiorcę produktów uzyskanych w procesie przetwórczym.

Od czego zacząć?

Do rozpoczęcia działalności przetwórczej we własnym gospodarstwie teoretycznie wystarczą: własny surowiec, budynki i linia technologiczna. W praktyce jest to trudniejsze. Zanim do klienta trafi pierwszy wytworzony produkt, niezbędne będzie opanowanie procesu produkcji od strony technologicznej oraz obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

Przedsiębiorstwa sektora owocowo-warzywnego produkują szeroki asortyment wyrobów. W dużych przedsiębiorstwach wytwarza się kilka różnych produktów, w mniejszych dominuje jeden kierunek produkcji. Najmniejsze i małe przedsiębiorstwa prowadzą zazwyczaj produkcję wyrobów tradycyjnych: warzyw konserwowych, kiszonych i kompotów. Typowymi produktami branży są: soki i napoje owocowe, koncentraty owocowe i warzywne, mrożonki owocowe i warzywne, susze owocowe i warzywne, warzywa marynowane, dżemy, kompoty owocowe, kiszonki, konserwy warzywne (groszek, fasola czerwona), przeciery owocowe i warzywne. O kierunku działalności przetwórczej rolnika będzie decydował rodzaj płodów rolnych wytwarzanych przez niego we własnym gospodarstwie rolnym.

Istotnym składnikiem nakładów finansowych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności przetwórczych, jest koszt wyposażenia. Wydatek na linię technologiczną zależy m.in. od jej przeznaczenia, skali produkcji, stopnia zautomatyzowania. Na początku prowadzenie przez rolnika produkcji przetwórczej z częstotliwością jeden dzień w tygodniu powinno pozwolić przetworzyć w ciągu roku ok. 30% surowca wytworzonego z produkcji pierwotnej.

Linia technologiczna może kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy albo nawet ponad milion złotych.

Wsparcie finansowe

Ułatwieniem finansowym startu w prowadzeniu działalności przetwórczej może być dla rolników pomoc z poddziałania 4.2 – wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014–20, to 300 tys. zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

O autorze

Redakcja

Redakcja

Portal www.ogrodnictwo.expert tworzymy z myślą o producentach z sektora rolniczego. Adresujemy go w szczególności do osób związanych zawodowo z produkcją ogrodniczą, które chcą być na bieżąco z aktualnymi informacjami z branży lub poszukują wskazówek dotyczących prowadzenia gospodarstwa. Tematyka serwisu jest poświęcona uprawom sadowniczym, warzywniczym, a także szeroko pojętym zagadnieniom prawnym i ekonomicznym dotyczących sektora ogrodniczego.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...