Rosną ceny owoców

Rosną ceny owoców

Rosną ceny borówki amerykańskiej, bo producenci  informują o zbliżającym się końcu dostaw. Tegoroczne plonowanie zdaniem plantatorów jest niższe, a sezon zakończy się wcześniej niż zwykle. To oddziałuje na wzrost cen oferowanych rolnikom.

Ceny za owoce borówki amerykańskiej na rynek krajowy kształtują się od 12 do 13 zł/kg, podczas gdy za owoce na eksport można otrzymać 13-14 zł/kg. Możliwe są dalsze wzrosty cen do poziomu około 15 zł/kg, gdyż podaż jagód jest niższa niż obecne zapotrzebowanie. Mniej jest na rynku owoców niskiej jakości sprzedawanych poniżej obowiązujących stawek przez amatorskich producentów. Na obecny sezon zdaniem rolników wpływ miały nie tylko tegoroczne przymrozki, ale również przebieg pogody w roku ubiegłym.

Jabłka

Na rynku jabłek obowiązują bardzo wysokie ceny za owoce przemysłowe. Małe dostawy odmian wczesnych oraz owoców z przerywki rozpoczęły między tłoczniami wojnę o surowiec.

  • do przetwórstwa 0,60-0,85 zł/kg
  • deserowe wczesne odmiany 1,60-3,00 zł/kg

Ceny za owoce kierowane do przetwórstwa w punktach skupu rozpoczynają się od 0,60 zł/kg. Za dostawy bezpośrednio do zakładów można otrzymać nawet 0,80 zł/kg. Nic nie wskazuje, by ceny miały się obniżyć, gdyż jabłek jest mało, a część zakładów ma podpisane umowy handlowe z których musi się wywiązać. Inne tłocznie chcą utrzymać linie produkcyjne w ruchu i dlatego ceny wrosły do obecnego poziomu. Jak twierdzi większość zakładów cenniki zbliżają się do swych maksimów. Zakup bardzo drogiego surowca na sok będzie dla zakładów nieracjonalny. Wiemy jednak z praktyki, że w latach nieurodzaju nawet zakładom przetwórczym puszczają nerwy i potrafią wywindować cenę zbyt wysoko. Konsekwencją czego bywa sprzedaż zagęszczonego soku w cenach poniżej kosztów produkcji. Straty trzeba wtedy odrabiać w latach urodzaju, kiedy cenniki obniża się do poziomu powodującego straty sadowników. Zdecydowanie najlepszą sytuacja jest stabilizacja, ale jak pokazują obserwacje rynku do takiej nam jeszcze daleko.

Na rynku jabłek deserowych cenniki rozpoczynają się od średniego poziomu 1,60 zł/kg. Na giełdach obowiązują wyższe ceny sięgające nawet 3,00 zł/kg. Na rynku z odmian wczesnych dostępne są głównie: Erly Genewa, Piros, Papierówka oraz Paulared.

Maliny

Na rynku malin nadal małe są dostawy owoców odmian jesiennych w najwyższych klasach jakości. To jest główna przyczyna braku wyraźnych korekt cenników za owoce do mrożenie.

  • do przetwórstwa 3,00-4,20/kg
  • deserowe 6,00-9,00 zł/kg

Dalszy rozwój sytuacji zależeć będzie od wielkości dostaw. Jeżeli plonowanie malin będzie na zadowalającym poziome to ceny mogą postać na obecnym poziomie. Jeśli natomiast owoców będzie mniej niż spodziewają się zakłady przetwórcze to argumentem w walce o owoce będzie cena. Wiele zależy więc od pogody, która warunkowała będzie wielkości i jakość dostaw malin.

O autorze

Paweł Kraciński

Paweł Kraciński

Pracownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Ekspert z zakresu rynku owoców i warzyw. Odpowiada za monitoring cen i bieżącej sytuacji rynkowej. Prowadzi również badania z zakresu wymiany międzynarodowej owocami i warzywami.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...