Wzrost eksportu zagęszczonego soku jabłkowego szansą dla polskiego sadownictwa?

Wzrost eksportu zagęszczonego soku jabłkowego szansą dla polskiego sadownictwa?

Jak wynika z danych Eurostat w pierwszym półroczu bieżącego sezonu (lipiec-grudzień 2016 r.) eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski wzrósł o blisko 16% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 156,8 tys. t, wobec 135,4 tys. t w pierwszym półroczu poprzedniego sezonu. Wzrost wolumenu eksportu napędzany był głównie przez zwiększenie wywozu koncentratu jabłkowego do Austrii, a także krajów pozaunijnych -mówi Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Do samej Austrii wyeksportowaliśmy aż o 78% więcej koncentratu jabłkowego. Tym samym kraj ten awansował na drugie miejsce wśród odbiorców ZSJ z wolumenem 19,5 tys. t w pierwszej połowie sezonu 2016/2017, wobec 10,9 tys. t w analogicznym okresie poprzedniego sezonu -dodaje ekspert.

Kowalewska podkreśla, że Polska jest drugim, po Chinach, największym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) na świecie. Szacuje się, że około 87% wyprodukowanego w Polsce ZSJ przeznaczane jest na eksport. Od wielu lat głównymi odbiorcami zagęszczonego soku jabłkowego są kraje Unii Europejskiej, jednak w pierwszej połowie bieżącego sezonu 2016/2017 ich udział nieznacznie zmniejszył się z 92% do 89%. Niemcy nadal pozostają głównym odbiorcą polskiego koncentratu jabłkowego, niemniej w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego sezonu eksport do naszego zachodniego sąsiada zmniejszył się o ponad 7% do poziomu 71,7 tys. t, podczas gdy w odpowiednim okresie ubiegłego sezonu wyniósł on 77,3 tys. t. Trzecim, co do wielkości importerem zagęszczonego soku jabłkowego z naszego kraju w omawianym okresie była Holandia, która zakupiła 12,2 tys. t, czyli o 52% więcej niż w analogicznych miesiącach ubiegłego roku.

Jenocześnie ekspert zauważa, że niepokojący wydaje się fakt istotnego spadku eksportu koncentratu jabłkowego do Wielkiej Brytanii, gdzie jeszcze w pierwszej połowie poprzedniego sezonu 2015/2016 wysłaliśmy 13,7 tys. t ZSJ, zaś w bieżącym sezonie 10,4 tys. t, co oznacza spadek aż o 24%.

Wśród krajów pozaunijnych głównymi odbiorcami ZSJ w pierwszej połowie sezonu 2016/2017 były takie kraje, jak: Rosja, Stany Zjednoczone i Meksyk. Eksport ZSJ do Rosji wyniósł 6,0 tys. t i był o 6% wyższy w relacji rocznej. Z kolei wolumen eksportu do Stanów Zjednoczonych wzrósł aż o 187% z 2,0 tys. t do 5,6 tys. t.- dodaje Kowalewska.

Podsumowując Magdalena Kowalewska mówi, że w bieżącym sezonie polscy eksporterzy podbili kolejne pozaunijne rynki zbytu, w tym m.in Meksyk, RPA, Turcję, czy też Izrael. Wzrost eksportu zagęszczonego soku jabłkowego widoczny był nie tylko w ujęciu ilościowym, ale i wartościowym. Z danych Eurostat wynika, że wartość eksportu koncentratu jabłkowego z Polski w analizowanym okresie wyniosła 159,09 mln EUR, czyli o 18% więcej w ujęciu rocznym. Przeciętna cena jednostkowa kilograma ZSJ eksportowanego do krajów UE wynosiła 1,02 EUR, zaś eksportowanego poza UE ukształtowała się na poziomie 0,96 EUR/kg.

O autorze

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...