Kary za zakup produktów rolnych bez umowy

Kary za zakup produktów rolnych bez umowy

Od 11 lutego 2017 r. dyrektor Agencji Rynku Rolnego będzie mógł nałożyć kary pieniężne za produkty nabyte na skutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych. Nowe przepisy o obowiązku zawierania umów na dostawę produktów rolnych dążą do wzmocnienia współpracy w łańcuchu dostaw żywności.
W myśl nowych przepisów umowę na dostawę produktów rolnych należy sporządzać w formie pisemnej przed ich dostawą. W umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące ceny, ilości i parametrów jakościowych dostarczanych produktów rolnych, jak również termin realizacji dostaw. Umowa może być sporządzona zarówno na czas ograniczony, jak i nieograniczony i powinna obejmować również klauzule dotyczące rozwiązania umowy. W ramach zawieranej umowy należy również podać informacje dotyczące terminów i procedur płatności oraz szczegóły związane z odbiorem i dostawą produktów rolnych. Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych mogą być swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Odstępstwem od nowych przepisów jest przypadek, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy, mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikające z ustawy.

Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców nowych przepisów będzie skutkowało nałożeniem przez Agencję Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej w wysokości 10% wartości produktów zakupionych na skutek wadliwej umowy. Na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, czy jej wysokość, nie będą miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej).

O autorze

Renata Słomnicka

Renata Słomnicka

Absolwentka i doktorantka wydziału ogrodniczego SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian – perspektywy, metody oraz kierunki postępu hodowlanego. Interesuje się także możliwościami wykorzystania technik biotechnologicznych w pracy hodowlanej.

Comments

  1. Jula
    Jula 13 lutego, 2017, 08:02

    Nowe przepisy powinny uchronić rolników przed możliwością nie zapłaty że strony przedsiębiorstw. A co za tym idzie w skrajnych przypadkach bankructwem . Powinny być jasne i zrozumaiale dla wszystkich.

    Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...