Propozycja nowelizacji ws. ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Propozycja nowelizacji ws. ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Polska Izba Handlu (PIH) złożyła propozycję nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Obecne przepisy nakładają na przedsiębiorców konieczność zawierania pisemnych umów nabycia towarów rolnych oraz ich archiwizowania niezależnie od wystawianych faktur potwierdzających zawarcie umowy oraz jej warunki.

W liście do Adama Abramowicza, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Waldemar Nowakowski, prezes PIH podaje, że nowelizacja będzie stanowić rozwiązanie problemu, który powoduje ustawa dla tysięcy polskich przedsiębiorców. „Każdy nawet mały i średni przedsiębiorca zmuszony został do zawierania umów – co najmniej kilku do kilkudziesięciu dziennie. Zmiany te także obciążają dodatkowymi obowiązkami rolników sprzedających swoje płody oraz utrudniają im dostęp do rynku" – dodaje.

Obowiązek zawierania pisemnych umów nabycia towarów rolnych oraz ich archiwizowania niezależnie od wystawianych faktur potwierdzających zawarcie umowy jest skutkiem jednoznacznie wadliwego i nieprecyzyjnego zapisu ustawy. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca istnieje konieczność zawierania takich umów w całym łańcuchu dostaw. Dodatkowo przepisy nakazują, aby umowy posiadały określoną treść, często zupełnie nieadekwatną do charakteru transakcji np. konieczność uregulowania skutków siły wyższej, czasu trwania umowy i procedur ją rozwiązujących. Ustawa obowiązuje nawet, jeśli umowa sprzedaży produktów rolnych jest zawierana jednorazowo. Szczególną niedogodnością jest również obowiązek ustalenia ceny w umowie zawartej obowiązkowo przed transakcją. Warunek ten jest często niemożliwy do spełnienia w przypadku towarów takich jak warzywa, owoce, czy mięso, ponieważ cena rynkowa tych towarów zmienia się codziennie, a w przypadku produktów sezonowych nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.

 Nieprzestrzeganie przepisów jest zagrożone nałożeniem na nabywcę towarów kary administracyjnej w wysokości 10% wartości transakcji netto. Kara może być nałożona nawet w sytuacji, gdy producent, czy przetwórca ma przewagę ekonomiczną nad nabywcą.

 

O autorze

Renata Słomnicka

Renata Słomnicka

Absolwentka i doktorantka wydziału ogrodniczego SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe: hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian – perspektywy, metody oraz kierunki postępu hodowlanego. Interesuje się także możliwościami wykorzystania technik biotechnologicznych w pracy hodowlanej.

Comments

  1. Kinga
    Kinga 14 czerwca, 2017, 18:24

    Uwazam, ze to dobra zmiana.

    Reply this comment

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...