Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

Od 31 marca do 29 kwietnia młodzi rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie premii w wysokości 100 tysięcy złotych, w ramach „Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak podaje ARiMR, według przepisów o premię może starać się osoba, która:

– ma nie więcej niż 40 lat oraz które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat

– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

– rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie   gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

– przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

    • nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” i „Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów” oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom” jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
    • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
    • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego pod względem miejsca położenia gospodarstwa. W ramach całego PROW 2014-2020 na wsparcie da młodych rolników przeznaczonych jest 718 mln euro.

Aby ubiegać się o premię młody rolnik musi posiadać:

– wymagane kwalifikacje zawodowe, bądź zdobycie ich w ciągu trzech lat, od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,

– utrzymywanie wymaganej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, nie mniejszej niż 13 tysięcy euro oraz nie większej niż 150 tysięcy euro,

–  wielkość gospodarstwa, musi wynosić minimum równej średniej krajowej, bądź średniej wojewódzkiej oraz nie większa niż 300 hektarów

Rafał Hajduk

O autorze

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...