Fertygacja a jakość plonu truskawek

Fertygacja a jakość plonu truskawek

Nawadnianie i nawożenie to jedne z podstawowych elementów niezbędnych roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Klimat naszego kraju, ze względu na dużą zmienność, sprawia, że z roku na rok coraz trudniej jest przewidzieć ilość opadów atmosferycznych i dostosować dawki nawozowe.

Fertygacja to technika precyzyjnego nawożenia do strefy korzeniowej roślin sadowniczych i uprawnych. Przy pomocy systemów nawodnieniowych automatycznych, np. linii kropelkowych, rozpuszczone w wodzie nawozy, które dostarcza się do roślin, są natychmiast dostępne.

Warunki fertygacji

Przed przystąpieniem do fertygacji niezbędne jest zapoznanie się ze składem chemicznym gleby w miejscu nawożenia. Najlepszym zabiegiem poprzedzającym ferygację jest doprowadzenie zawartości składników mineralnych w glebie do odpowiedniego, optymalnego poziomu, gdyż pozwoli to na ustalenie dawek nawozowych oraz odpowiedni dobór nawozów w celu zmaksymalizowania plonów.

Kolejnym ważnym elementem jest dobór nawozów oraz ich dawkowanie. Nawozy wykorzystane w fertygacji powinny być całkowicie rozpuszczalne. Ich skład dobieramy w zależności od okresu zasobności wody. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę należy stosować nawozy wieloskładnikowe. Dawkowanie powinno być dopasowane do częstotliwości nawożenia, np. w wyniku codziennego podawania pożywki stężenie nie powinno przekraczać 0,3g/l.

Istotne jest także, aby sprawdzić instalację kropelkową systemu nawadniającego, ponieważ w przypadku wystąpienia awarii lub nieszczelności nawozy nie będą rozprowadzone równomiernie, co spowoduje nieprawidłowy rozwój roślin.

Zalety

Podstawową zaletą fertygacji jest równomierność i precyzja nawożenia. W wyniku stosowania tej metody możemy w bardzo dokładny sposób dostarczyć odpowiednią ilość nawozu do każdej rośliny.

Dodatkowa pozytywna cecha to optymalne dawkowanie nawozów. Stosując tradycyjne nawożenie, dawka nawozowa dobierana jest do powierzchni areału, natomiast w przypadku nawożenia do strefy korzeniowej pozwala to na lepsze wykorzystanie nawozów. Nawożenie kropelkowe nie powoduje nawożenia „na zapas”, a więc zwiększona jest efektywność ich wykorzystania.

Kolejną zaletą fertygacji jest również ograniczenie kosztów zużycia maszyn, paliwa oraz robocizny, jednak większe ograniczenie kosztów będzie bardziej zauważalne wraz ze wzrostem zautomatyzowania linii nawadniającej i całego gospodarstwa. Dodatkowy walor większej automatyzacji to umożliwienie stosowania pożywki według potrzeb rośliny. Nowsze technologie pomagają w łatwiejszym wprowadzaniu planów nawożenia.

Wady

Główną wadą fertygacji jest jej koszt. Do nawożenia kropelkowego powinno się wykorzystywać nawozy wysokiej jakości oraz wieloskładnikowe, jednak należy pamiętać, że zwiększona efektywność nawożenia umożliwia wykorzystanie mniejszej ilości nawozów. Niezbędna jest także odpowiednia wiedza na temat technologii nawożenia, ponieważ w przypadku stosowania nawozów posypowych może być ona niewystarczająca przy opracowaniu planu fertygacji. Konieczna będzie też wiedza z zakresu rozpuszczalności nawozów, toksyczności w poszczególnych stężeniach itp.

          

Kategorie: Sadownictwo, Technika

O autorze

Łukasz Zawada

Łukasz Zawada

Absolwent wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierunek Towaroznawstwo, specjalność: Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...